dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an vong 17 violympic lop 1 mien phi,tai lieu vong 17 violympic lop 1 mien phi,bai giang vong 17 violympic lop 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2013 2:19:43 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 25
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI THI SỐ 1: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

1. 19 - 9 - 5 < …………… < 16 - 6 - 3

2. Hỏi với 4 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 em viết được tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số

3. Số bé nhất có hai chữ số mà 2 chữ số của số đó trừ cho bằng 6 là số ……………….

4. Hãy cho biết cố tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số của mỗi số đó giống nhau

5. Số bé nhất có 2 chữ số mà 2 chữ số của số đó cộng lại bằng 9 là số ………….

BÀI THI SỐ 2: SẮP XẾP THI GIÁ TRỊ TĂNG DẦN

4 + 5
80 - 40 + 50
86
10 + 30 + 40

16 - 6 + 8
24
10 - 7
34

10 + 4
57
21
17 - 4

38
14 + 3 + 2
27
12 – 2 -6

28
9 - 5
80 - 30
19 - 9


BÀI THI SỐ 3: ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP VÀO ……… NHÉ

Số liền sau của số bé nhất có 2 chữ số là số …………………
18 – 8 – 3 = …………………
80 – 50 + 20 = ………………….
Làn và Hà có 19 con tem, Lan cho Hà và Mai mỗi bạn 3 con tem. Hà cho Lan và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi bây giờ 2 bạn Lan và Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Tìm số có 2chữ số mà 2 chữ số của số đó cộng lại thì bằng 10 còn hai chữ số của số đó trừ cho nhau thì bằng 0?
Sau khi Mai cho Lan và Huệ mỗi bạn 3 con tem thì Mai còn lai 12 con tem. Hỏi trước khi cho Lan và Huệ, Mai có bao nhiêu con tem?
Số liền trước của số lớn nhất có 2 chữ số là số …………………?
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà các số đó đều có chữ số 9?
Điền dấu >, =, < vào chỗ ……….. nhé

19 – 5 – 4 ………….. 20 + 30 – 40

Điền dấu >, =, < vào chỗ ……….. nhé

17 – 5 + 2 ……………80 – 40 - 30