dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tự Chọn 10 Cả Năm(không cần sửa) mien phi,tai lieu Tự Chọn 10 Cả Năm(không cần sửa) mien phi,bai giang Tự Chọn 10 Cả Năm(không cần sửa) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2010 11:46:24 PM
Filesize: 0.48 M
Download count: 84
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần thứ : 20
luyện tập hệ thức lượng trong tam giác
a.Mục tiêu:
Giúp học sinh
1.Về kiến thức:
Học sinh biết vận dụng các định lý hàm số cosin, sin vào các bài tập
Học sinh biết vận dụng linh hoạt các công thức trên, chuyển đổi từ công thức này sang công thức kia

2.Về kỹ năng:
Biết giải thành thạo một số bài tập về ứng dụng của các định lý cosin, sin ,công thức trung tuyến, diện tích tam giác
Từ những công thức trên, học sinh biết áp dụng vào giải tam giác
3.Về thái độ-tư duy:
Hiểu được các phép biến đổi để đưa về bài toán đơn giản hơn
Biết quy lạ về quen.
b.Chuẩn bị :
Giáo viên:
Chuẩn bị các bảng kết quả hoạt động
Chuẩn bị phiếu học tập.
Chuẩn bị các bài tập trong sách bài tập , sách nâng cao.
Học sinh :
Học các công thức định lý hàm số côsin, sin, trungtuyến, diện tích của tam giác
C. PHƯƠNG PHÁP Thuyết trình kết hợp với gợi mở vấn đáp
D. TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu các công thức định lý hàm số sin,cosin,trung tuyến,diện tích
+ Cho tam giác ABC , chứng minh: b2-c2 = a(bcosC-ccosB)

3. Bài mới:
Hoạt động 1
Cho tam giác ABC chứng minh: sinC=sinAcosB+sinBcosA

Hoạt động của HS
Hoạt động của GV

- Nghe hiểu nhiệm vụ
- Tìm phương án thắng
- Trình bày kết quả
- Chỉnh sửa hoàn thiện
- Ghi nhận kiến thức
 Tổ chức cho HS tự tìm ra hướng giải quyết
1 . Cho biết định lý hàm số sin? cosin
2 . Gợi ý: chuyển qua yếu tố cạnh, nhờ tiếp định lý hàm số cosin
3 . Các nhóm nhanh chóng cho kết quảHoạt động 2
Cho tam giác ABC có BC=12; CA=13, trung tuyến AM=8
a. Tính diện tích tam giác ABC
b. Tính góc B
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV

- Nghe hiểu nhiệm vụ
- Tìm phương án thắng
- Trình bày kết quả
- Chỉnh sửa hoàn thiện
- Ghi nhận kiến thức
* Tổ chức cho HS tự tìm ra hướng giải quyết
1. Cho học sinh nêu lại công thức tính diện tích tam giác
2. Hướng dẫn: Tính diện tích tam giác ABM nhờ công thức Hêrông, sau đó nhân đôi sẽ có diện tích tam giác ABC
Phân công cho từng nhóm tính toán cho kết quả

 Đáp án:
4.Củng cố
- Nhắc lại các hệ thức lượng giác
- Kẻ các đường cao AA’;BB’;CC’ của tam giác nhọn ABC.
Chứng minh B’C’ = 2RsinAcosA
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV

- Nghe hiểu nhiệm vụ
- Tìm phương án thắng
- Trình bày kết quả
- Chỉnh sửa hoàn thiện
- Ghi nhận kiến thức
* Tổ chức cho HS tự tìm hướng giải quyết
1. Vẽ hình,nhờ định lý hàm số sin
2. Cho HS ghi nhận kiến thức thông qua lời giải5.Hướng dẫn về nhà Làm bài tập SBT

Tuần thứ: 21
luyện tập hệ thức lượng trong tam giác
a.Mục tiêu:
Giúp học sinh
1.Về kiến thức: