dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Trắc nghiệm cơ học vật rắn mien phi,tai lieu Trắc nghiệm cơ học vật rắn mien phi,bai giang Trắc nghiệm cơ học vật rắn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/15/2009 9:41:09 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 229
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm 12
Phần Cơ học vật rắn
Chủ đề 1: Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định
V.1.1 Chọn câu sai: Trong chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định thì
A. Mọi điểm của vật rắn có cùng góc quay
B. Mọi điểm của vật rắn có cùng chiều quay
C. Mọi điểm của vật rắn đều chuyển động trên các quỹ đạo tròn
D. Mọi điểm của vật rắn đều chuyển động trong cùng một mặt phẳng
V.1.2 Chọn câu đúng: Trong các chuyển động quay có cùng vận tóc góc ω và gia tốc góc β chuyển động quay nào là nhanh dần
A. ω = 3 rad/s và β = 0
B. ω = 3 rad/s và β = - 0,5 rad/s2
C. ω = - 3 rad/s và β = 0,5 rad/s2
D. ω = - 3 rad/s và β = - 0,5 rad/s2
V.1.3 Một vật rắn quay đều xung quanh một trục, một điểm M trên vật rắn cách trục quay một khoảng R thì có
A. Tốc độ góc ω tỉ lệ thuận với R
B. Tốc độ góc ω tỉ lệ nghịch với R
C. Tốc độ dài v tỉ lệ thuận với R
D. Tốc độ dài v tỉ lệ thuận với R
V.1.4 Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 3/4 chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút và đầu kim giờ là
A. 12
B. 1/12
C. 24
D. 1/24
V.1.5 Đề bài của câu V.1.4: Tỉ số giữa vận tốc dài của đầu kim phút và đầu kim giờ là
A. 1/16
B. 16
C. 1/9
D. 9
V.1.6 Đề bài của bài V.1.4: Tỉ số gia tốc hướng tâm của đầu kim phút và đầu kim giờ là
A. 92
B. 108
C. 192
D. 204
V.1.7 Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 vòng/phút. Tốc độ góc của bánh xe này là
A. rad/s
B. rad/s
C. rad/s
D. rad/s
V.1.8 Đề bài của bài V.1.7: Trong thời gian 1,5s bánh xe quay được một góc bằng
A. rad
B. rad
C. rad
D. rad
V.1.9 Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên sau 2 s nó đạt vận tốc góc 10 rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là
A. 2,5 rad/s2
B. 5 rad/s2
C. 10 rad/s2
D. 12,5 rad/s2
V.1.10 Đề bài của bài V.1.9: Góc mà bánh xe quay được trong thời gian đó là
A. 2,5 rad
B. 5 rad
C. 10 rad
D. 12,5 rad
V.1.11 Một vật rắn quay nhanh dần đều xung quanh một trục cố định. Sau thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu quay thì góc mà vật quay được tỉ lệ thuận với
A. t
B. t2
C.
D.