dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Toán 6: ĐC Kiểm tra Hình học mien phi,tai lieu Toán 6: ĐC Kiểm tra Hình học mien phi,bai giang Toán 6: ĐC Kiểm tra Hình học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/2/2016 11:17:15 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ÔN TẬP HÌNH 6 KIỂM TRA 1 TIẾT
Đề bài

Câu 1(2điểm): Đoạn thẳng AB là gì? Vẽ đoạn thẳng AB = 4cm
Câu 2(2điểm): Thế nào là hai tia đối nhau? Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau?
Câu 3(3,5điểm) : Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho ON=6cm, OM=3cm.
Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không? Vì sao?
So sánh OM và MN
M có là trung điểm của ON không? Vì sao?
Câu 4(2,5điểm): Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng AB, tia AC, đường thẳng CB. Vẽ điểm M sao cho M nằm giữa hai điểm A và C
Đáp án

Câu
Nội dung

Câu 1
( 2 đ)

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A,B và tất cả các điểm nằm giữa A và B

Vẽ hình 


Câu 2
( 2 đ)
Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.
Vẽ hình

Câu3
( 3,5 đ)
Trên cùng một tia Ox, Ta có OM=3cm, ON = 6cm
=>OM < ON nên M nằm giữa O và N
b) Điểm M nằm giữa O và N
nên ta có : OM+MN=ON
suy ra MN=ON-OM
=6-3=3cm
Vậy OM=MN = 3 cm
c) M là trung điểm của ON
Vì điểm M nằm giữa hai điểm O, N và OM=NM= 3cm

Câu4
( 2,5đ)

M


B C