dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

TKB

Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TKB mien phi,tai lieu TKB mien phi,bai giang TKB mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/18/2015 12:26:27 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
tr­êng THCS M­êng MÝt
thêi kho¸ biÓu BUæI CHIỀU th¸ng 9 (14/9-30/9/2015)

THø TIÕT líP ghi chó
6a1 6A2 7a1 7A2 8A1 8a2 9A1 9A2
1 AN - LAN TC SỬ - THÀNH TC VĂN - ĐẠT CN - SANG TC SỬ - HÙNG CN - THỤC TC ĐỊA - CƯƠNG MT - KHÁNH
2 MT - THỤC TC SỬ - THÀNH TC VĂN - ĐẠT TD - MẠNH TC SỬ - HÙNG TC SỬ - LAN TC ĐỊA - CƯƠNG TOÁN - QUÝ
2 3 CD - THÀNH CN - THỤC TD - KHÁNH TC VĂN - ĐẠT CD - SANG TC SỬ - LAN TOÁN - QUÝ TC ĐỊA - CƯƠNG
4 CN - THỤC ÔN VĂN- VIỆT CN - SANG TC VĂN - ĐẠT AN - LAN TOÁN - QUÝ TC ĐỊA - CƯƠNG
5
3 ÔN THI HỌC SINH GIỎI KHÁNH
ĐỊA-CƯƠNG HÙNG
1 VĂN - SANG TOÁN - MẾN HÓA-MẠNH; SỬ - ĐẠT. SỬ - VIỆT; VĂN - LAN. THÀNH
2 QUÝ
3 THỤC
4 1 NN - NGỌC SỬ - KHÁNH TOÁN - THUẬN HÓA-MẠNH(C.khóa) SỬ -THÀNH CN - THỤC SANG
2 SỬ - KHÁNH TD - MẠNH TOÁN - THUẬN TD - QUÝ NN-NGỌC(C.khóa) TD - N. HÙNG MẾN
3 TD - KHÁNH NN - NGỌC TD - QUÝ TOÁN - THUẬN TD - N. HÙNG SỬ -THÀNH LAN
4 TOÁN - THUẬN MT - KHÁNH NN-NGỌC(C.khóa) CƯƠNG
5
6 1 TD - N. HÙNG AN - LAN CN - SANG TOÁN - MẾN CN - THỤC MT- THÀNH TC ĐỊA - CƯƠNG TOÁN - QUÝ ĐẠT
2 TC SỬ - THÀNH CN - THỤC AN - LAN TOÁN - MẾN TC SỬ - HÙNG TD - QUÝ TC ĐỊA - CƯƠNG TD - N. HÙNG THUẬN
3 CN - THỤC TD - CƯƠNG TOÁN - MẾN AN - lan TC SỬ - HÙNG CD - SANG TD - N. HÙNG CD - THÀNH VIỆT
4 CD - THÀNH TOÁN - MẾN CN - SANG TD - QUÝ AN - LAN TC ĐỊA - CƯƠNG MẠNH
5

"Lưu ý: Buổi chiều 14h` vào lớp tiết 1, mỗi tiết ôn tập học 40`, thời gian ra chơi giữa mỗi tiết 5 phút."