dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiêu chí thực hiện các phong trào học tập mien phi,tai lieu Tiêu chí thực hiện các phong trào học tập mien phi,bai giang Tiêu chí thực hiện các phong trào học tập mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/26/2016 9:20:35 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TH THẠNH ĐÔNG BThạnhĐông, ngày 30 tháng 9 năm 2016

TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO HỌC TẬP
CÁC KHỐI LỚP, NĂM HỌC 2016 – 2017

I/ Phongtrào: “Bônghoahọctốt”
-Kếtquảkiểmtramiệng, kiểmtra 15 phút, kiểmtramộttiết. Giáoviênchủnhiệmnhậnxét HS nàođạtthìcôngnhậnemđómột “Bônghoahọctốt”
-Trongquátrìnhhọc, HS nàochămchú, thườngxuyênđưatayphátbiểu ý kiếnxâydựngbàihọcchínhxácthìđạtmột“Bônghoahọctốt”
-GVCN theodõinềnếp, giờgiấc, đồngphụccủatừng HS tronglớp qua mỗibuổihọc, qua điểmtrừcủacờđỏđốivới HS đóđểcôngnhậnsốlượng“Bônghoahọctốt”
-Qua quátrìnhgiúpđỡbạnbè, tựquảntronglớp, sáchvởbaobìacẩnthận, đihọcđềuđặn, tíchcựchoạtđộngtrongtháng,côngnhậnmột“Bônghoahọctốt”
*GVCN theodõi, cậpnhậtđầyđủ, chínhxácvàosổnhiđồng, sổ chi độivàtổnghợpsốlượng “Bônghoahọctốt” củamỗi HS tronglớphàngtháng. Tuyêndươngkhenthưởngsaukhisơkếtchủđiểmmỗithángđốivới HS nhiều “bông” nhất, nhắcnhở HS khôngcó “bông” nào
II/Phongtrào “truybàiđầugiờ, đôibạncùngtiến”
-Saukhivệsinh, laođộngxong. Trốngđánhvàolớptiếtmộtbuổisáng hay buổichiều. GVCN phâncônglớptrưởngcho HS xếphàngvàolớp, lớpphóvănnghệbắtgiọngcảlớpháttậpthểđầugiờ, đồngthanhđọc “NămđiềuBácHồdạy”
-Chia nhóm 2 thảoluậnnhóm, kiểmtrabàicũlẫnnhau, lớpphóhọctậptheodõi, ghinhận HS chưathuộcbài, báocho GV bộmôn, GVCN xửlí, nhắcnhở. HS thựchiệnnghiêmtúctruybàiđầugiờ, tựquảntốt, thuộcbàitốt, thườngxuyênthì GVCN nhậnxétphongtrào “truybàiđầugiờ, đôibạncùngtiến” làtiếnbộtrongtừngtháng, từnghọckìvàtuyêndươngkhenthưởng, nhắcnhởtạilớp.
III/ Phongtrào “Nóilời hay, làmviệctốt”
-Thông qua việchọctập
-Thông qua việcgiúpđỡbạnbè
-Thông qua việcnhặtcủarơitrảlạingườimất
-Lễphépngườilớn…
**GVCN thựchiệnphongtrào “Nóilời hay, làmviệctốt” thông qua cáctiêuchítrên, ghinhậncụthểtừngviệclàmcủatừng HS vàosổ chi đội, nhiđồng, đánhgiátổnghợphàngtháng.
III/Phongtrào “Tuầnhọctốt”
-Thông qua kếtquảcácphongtràohọctốttrên: “Bônghoahọctốt”, “Truybàiđầugiờ, đôibạncùngtiến”, “Nóilời hay làmviệctốt”. GVCN thựchiệnphongtrào “tuầnhọctốt” vàđánhdấuvàosổnhiđồng, sổ chi độitheomẫu,
- Thông qua kếtquảhọctốtsaumỗitiếthọc, kếtquảnhậnxétbằnglời, GVCN côngnhận HS đólàhọctốttrongtuần, quátrìnhtheodõivàđánhdấuvàosổđượctínhtheotuần, tổnghợpkhenthưởngtheotháng,theohọckì. Tổngkếtphongtràolà 17 tuần.
Trênđâylàtiêuchíthựchiệncácphongtràohọctập ở cáclớpnhiđồngvàcác chi đội, liênđộiphátđộngtrongnămhọc 2016 – 2017.
TM Ban NGLL
Tổngphụtráchđội
NguyễnHoàiTrí