dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiet on tap ,kiem tra,de th hoc ki 1 mon dia li 6,7,8,9. mien phi,tai lieu tiet on tap ,kiem tra,de th hoc ki 1 mon dia li 6,7,8,9. mien phi,bai giang tiet on tap ,kiem tra,de th hoc ki 1 mon dia li 6,7,8,9. mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/12/2010 9:31:34 AM
Filesize: 0.10 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần.....Tiết...... ÔN TÂP HOC KI I
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Lớp dạy:7ABC
I.Mục tiêu:
Sau bài học học sinh cần nắm được
a.Kiến thức;
Củng cố kiến thức đã học về điều kiện tự nhiên,dân cư, xã hội châu phi
b.kỹ năng:
Khái quát tổng hợp
c.Thái độ:
Yêu thiên nhiên môi trường
Ham hiểu biết
II.Chuẩn bị
Thầy: Giáo án
Trò: Đọc các nội dung đã học
III. Các hoạt động trên lớp
A.ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ
C.Bài mới
Câu hỏi :Nêu khái quát đặc điểm tự nhiên, dân cư,xã hội châu Phi
Yếu tố
Đặc điểm chính

Vị trí địa ĐH
KH
Sông
Đất
Cảnh quan
KS
DS
CTrị


Ktế
Phần lớn thuộc các vĩ độ thấp
Là một khối cao nguyên khổng lồ
Nóng khô vào bậc nhất thế giới
ít sông,lớn nhất là sông Nin
Chủ yếu là đất đồi núi
Đa dạng đỗn xứng qua xích đạo
Giàu khoáng sản
Tăng nhanh, tỉ lệ tăng cao nhất thế giới
Không ổn định ,xung đột tộc người
Xung đột biên giới, nội chiến liên miên
Mâu thuẫn sắc tộc
Nạn đói liên miên, thiếu lương thực thực phẩm
Dịch bệnh,đặc biệt HIV,AIDS
Nghèo đóiD.Củng cố: nhấn mạnh trọng tâm
E.HDVN:Ôn lại các bài đã học
Tiết sau kiểm tra học kì I
Tuần.....Tiết...... ÔN TÂP HOC KI I
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Lớp dạy:8ABC
I.Mục tiêu:
Sau bài học học sinh cần nắm được
a.Kiến thức;
Củng cố kiến thức đã học về điều kiện tự nhiên,dân cư, xã hội Châu á
b.kỹ năng:
Khái quát tổng hợp
c.Thái độ:
Yêu thiên nhiên môi trường
Ham hiểu biết
II.Chuẩn bị
Thầy: Giáo án
Trò: Đọc các nội dung đã học
III. Các hoạt động trên lớp
A.ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ
C.Bài mới
Câu hỏi :
1.Nêu đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội kinh tế khu vực Tây Nam
2.Nêu đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội kinh tế khu vực Nam
3.Nêu đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội kinh tế khu vực Đông
4.Nêu đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội kinh tế khu vực Đông Nam
5.Nêu đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội kinh tế châu á?

Học sinh trả lời , giáo viên nhận xét bổ sung

D.Củng cố: nhấn mạnh trọng tâm
E.HDVN:Ôn lại các bài đã học
Tiết sau kiểm tra học kì I
Tuần.....Tiết...... ÔN TÂP HOC KI I
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Lớp dạy:6AB
I.Mục tiêu:
Sau bài học học sinh cần nắm được
a.Kiến thức;
Củng cố kiến thức đã học về điều đặc điểm Trái Đất, các dạng địa hình bề mặt Trái Đất
b.kỹ năng:
Khái quát tổng hợp
c.Thái độ:
Yêu thiên nhiên môi trường
Ham hiểu biết
II.Chuẩn bị