dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiện ích trongExcell mien phi,tai lieu Tiện ích trongExcell mien phi,bai giang Tiện ích trongExcell mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/1/2009 11:01:24 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 72
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bộ tiện ích trong Excel
  
1. Cài đặt :
Chạy file cài đặt : Cài đặt hai file SortTcvn.xla và Tienichhelp.chm vào thư mục Windows.
Khởi động Ms Excel có them menu menu :

Chỉ thiết lập tự động với Ms Excel 97, 2000, Xp :
Nếu Ms Excel không nhận vào ToolsAdd-ins nhấn chọn Browse... và chọn file SortTcvn.xla trong thu muc Windows(Hoặc WinNt)
2. Bỏ cài đặt :
Trong Ms Excel vào ToolsAdd-ins bỏ chọn CheckBox Tien ich Tieng Viet-TCVN3-Unicode-Vni và Ok.
Vào thư mục Windows(hoặc WinNt) xoá hai file SortTcvn.xla và Tienichhelp.chm.
 
 
Tác giả : Phạm Văn Trung
Giáo viên : Trường THPT Thanh Tuyền - Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ : H291/80 K9 P.Chánh Nghĩa
Tx.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Email : phamtrung@gmail.com
phamtrung03@yahoo.com