dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU TUẦN 10 mien phi,tai lieu THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU TUẦN 10 mien phi,bai giang THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU TUẦN 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2015 10:57:28 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GDĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT THANH NƯA

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - TUẦN 10
Năm học: 2015 - 2016 T
Thực hiện từ ngày 19/10 đến ngày 24/10/2015

Thứ T 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11B1 11B2 11B3 12C1 12C2 12C3 12C4
"Thứ 2
19/10
" 1 Toán 16 TD GDQP Công nghệ Toán 16 Toán 16 Công nghệ Văn 10 GDQP Tin Địa 1
2 Toán 17 TD GDQP Công nghệ Toán 17 Toán 17 Công nghệ Văn 11 GDQP Tin Địa 2
3 Toán 18 TD GDQP Công nghệ Toán 18 Toán 18 Công nghệ Văn 12 GDQP Tin Địa 3
4 Chinh TD - Châu GDQP - Sơn CN - Hồng Gdcd Quý hải CN - Phương Vân GDQP - Vũ Tin Kim
"Thứ 3
20/10
" 1 TD Công nghệ Văn 7 Toán 16 TD Địa 4 Văn 16 Văn 16 TD
2 TD Công nghệ Văn 8 Toán 17 TD Địa 5 Văn 17 Văn 17 TD
3 TD Công nghệ Văn 9 Toán 18 TD Địa 6 Văn 18 Văn 18 TD
4 TD - Châu Hồng Gdcd Lê Oanh Chinh TD - Vũ Kim Vân Huyền TD - Sơn
"Thứ 4
21/10
" 1 GDQP Toán 16 TD ÔN HỌC SINH GIỎI Tin Công nghệ TD Công nghệ
2 GDQP Toán 17 TD Tin Công nghệ TD Công nghệ
3 GDQP Toán 18 TD Tin Công nghệ TD Công nghệ
4 GDQP (Sơn) Phượng TD - Châu Tin CN -Thủy TD - Vũ CN- Chinh
"Thứ 5
22/10
" 1 Công nghệ Công nghệ GDQP Công nghệ Nghề PT TD Nghề PT (Điện) ÔN HỌC SINH GIỎI
2 Công nghệ Công nghệ GDQP Công nghệ Nghề PT TD Nghề PT (Điện)
3 Công nghệ Công nghệ GDQP Công nghệ Nghề PT TD Nghề PT (Điện)
4 CN- Chinh CN - Phượng GDQP - Sơn Hồng Gdcd Nghề PT TD - Châu Nghề PT (Điện)
"Thứ 6
23/10" 1 ÔN HỌC SINH GIỎI TD T Anh 10 Nghề PT Nghề PT(Thêu) Công nghệ TD Công nghệ Văn 16
2 TD T Anh 11 Nghề PT Nghề PT(Thêu) Công nghệ TD Công nghệ Văn 17
3 TD T Anh 12 Nghề PT Nghề PT(Thêu) Công nghệ TD Công nghệ Văn 18
4 TD - Châu Vân Anh Nghề PT Nghề PT(Thêu) CN-Chiến TD - Vũ Công nghệ (Hải) Vân
"Thứ 7
24/10
" 1 GDQP TD Văn 10 T Anh 10 Toán 13 ÔN HỌC SINH GIỎI
2 GDQP TD Văn 11 T Anh 11 Toán 14
3 GDQP TD Văn 12 T Anh 12 Toán 15
4 GDQP - Sơn TD - Châu Lê Oanh Hương Phượng
Chú ý: Tiết 1 vào học từ 14h30`.
BAN GIÁM HIỆU