dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tham khảo mien phi,tai lieu tham khảo mien phi,bai giang tham khảo mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 1:46:36 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THCS TÒNG BẠT. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
HVT: ……………….........……….. Môn : Công dân 7 - Đề 1
Lớp : 7……. Thời gian làm bài : 45 phút.

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo.


…....................................................................................................................................................................................................
………………………………………….............................................................................................................……………….....

Học sinh làm bài trực tiếp vào bài kiểm tra này
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ)
Khoanh tròn vào chữ cái có đáp án đúng ở mỗi câu sau:
Câu 1: Câu nào sau đây là đoàn kết tương trợ?
A. Lời chào cao hơn mâm cỗ. B. Máu chảy ruột mềm.
C. Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm. D. Một sự nhịn chín sự lành.
Câu 2: Để đảm bảo nề nếp học tập, tạo sự thống nhất cao trong hành động học sinh cần tuân theo:
A. Đạo đức. B. Kỉ luật. C. Tự trọng. D. Trung thực
Câu 3: Hành vi nào sau đây không thể hiện tự trọng?
A. Không giữ đúng lời hứa B. Cư xử đàng hoàng với mọi người.
C. Biết xấu hổ khi làm điều sai D. Không quay cóp trong giờ kiểm tra.
Câu 4: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là:
A. Tôn sư trọng đạo. B. Sống giản dị.
C. Khoan dung D. Đoàn kết tương trợ
Câu 5: Hãy nối 1 cột ở A với 1 cột ở B sao cho phù hợp

A
B
A + B

a. Không lệ thuộc dựa vào người khác.
1. Sống giản dị.
1. ……

b. Tìm hiểu nguồn gốc cội nguồn của dân tộc.
2. Tự tin.
2. ……

c. Tham gia hiến máu nhân đạo.
3. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp.
3. ……

d. Chân thực gần gũi với mọi người.
4. Yêu thương con người.
4. ……

PHẦN II: TỰ LUẬN (6đ)
Câu 1 (2đ):
a. Thế nào là trung thực? Sưu tầm 2 câu tục ngữ nói về trung thực?
b. Em sẽ làm gì trong tình huống sau: Trong giờ kiểm tra vật lý, Hân bạn thân của em đang sử dụng tài liệu?
Câu 2 (2đ):
a. Vì sao ta phải có lòng khoan dung ?
b. Khi bạn em mắc khuết điểm ta nên làm gì và làm như thế nào ?
Câu 3 (2đ) :
a. Em hãy nêu 4 hành vi giúp em rèn luyện lòng yêu thương con người ?
b. Những suy nghĩ của em khi thực hiện hành vi đó ?
Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG THCS TÒNG BẠT. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
HVT: ……………….........……….. Môn : Công dân 7 - Đề 2
Lớp : 7……. Thời gian làm bài : 45 phút.

Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo.


…....................................................................................................................................................................................................
………………………………………….............................................................................................................……………….....

Học sinh làm bài trực tiếp vào bài kiểm tra này
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ)
Khoanh tròn vào chữ cái có đáp án đúng ở mỗi câu sau:
Câu 1: Hành vi nào sau đây không thể hiện tự trọng?
A. Không giữ đúng lời hứa B. Cư xử đàng hoàng với mọi người.
C. Biết xấu hổ khi làm điều sai D. Không quay cóp trong giờ kiểm tra.
Câu 2: Câu nào sau đây là đoàn kết tương trợ?
A. Lời chào cao hơn mâm cỗ. B. Máu chảy ruột mềm.
C. Bẻ đũa chẳng bẻ được một nắm. D. Một sự nhịn chín sự lành.
Câu 3: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là:
A. Tôn sư trọng đạo. B. Sống giản dị.
C. Khoan dung D. Đoàn kết tương trợ
Câu 4: Để đảm bảo nề nếp học tập, tạo sự thống nhất cao trong hành động học sinh cần tuân theo:
A. Đạo đức. B. Kỉ luật. C. Tự trọng. D. Trung thực
Câu 5: Hãy nối 1 cột ở A với 1 cột ở B sao cho phù hợp

A
B
A + B

a. Không lệ thuộc dựa vào người khác.
1. Sống giản dị.
1. …………

b. Tìm hiểu nguồn gốc cội nguồn của dân tộc.
2. Tự tin.
2. …………

c. Tham gia hiến máu nhân đạo.