dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sổ dự giờ - VNEN mien phi,tai lieu Sổ dự giờ - VNEN mien phi,bai giang Sổ dự giờ - VNEN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/23/2016 6:10:22 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY
Theo Mô hình trường Tiểu học mới (VNEN)
(Dùng cho việc dự giờ của trường TH Mường Sang năm học 2013 – 2014)
Họ tên người dạy:……………………..........................................................Năm sinh:...................................Dạy lớp…….……….….
Môn:………...............………Tên bài dạy:…………………………………...........................................................................................……………..
Trường: ……………………………………………………………………………………Huyện, TP ……………………………………………

Nội dung quan sát
Mức điểm
Điểm đạt

1. Hoạt động học tập của HS- phục vụ, tự quản: Biết tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc; chấp hành sự phân công của nhóm, lớp; chấp hành nội quy lớp học; cố gắng tự làm trước khi nhờ người khác.
1


- Thực sự tự học và giải quyết vấn đề: Nắm được mục tiêu bài học; tự thực hiện đúng nhiệm vụ học tập theo tài liệu hướng dẫn; chia sẻ kết quả học tập với bạn, với nhóm; đánh giá kết quả học tập; báo cáo kết quả với nhóm, thầy cô giáo; tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời của bạn bè, thầy cô giáo; vận dụng những điều đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập; phát hiện những tình huống mới liên quan tới bài học và tìm cách giải quyết.
2


- Tự giác, tích cực; giao tiếp, hợp tác: Mạnh dạn khi giao tiếp; trình bày rõ ràng, ngắn gọn; sử dụng từ ngữ đa dạng, phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng; nói đúng nội dung cần trao đổi; kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trong giao tiếp; cởi mở, chia sẻ với mọi người; lắng nghe người khác, biết tìm sự đồng thuận; biết kết thúc trao đổi đúng lúc.
2


- Điều hành của nhóm trưởng: Nhận và xác định rõ nhiệm vụ của nhóm; phân công các thành viên trong nhóm, hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên thực hiện nhiệm vụ; đánh giá quá trình về kết quả thực hiện; báo cáo với thầy cô giáo về kết quả hoạt động của nhóm.
2


- Hoạt động của các thành viên trong nhóm: Các hoạt động của học sinh/nhóm học sinh trong tương tác với bạn/nhóm bạn
1


2. Cách GV hướng dẫn HS học tập- Thực hiện 10 bước học tập
1


- Các HĐ học diễn ra đúng trình tự, logic
1


- HS hoàn thành các HĐ nêu trong tài liệu HDH
1


- HS hiểu bài, nắm được bài, hoàn thành mục tiêu bài học
1


3. Cách GV giám sát và hỗ trợ việc học tập của từng nhóm/từng HS
2


4. Sử dụng tài liệu Hướng dẫn học tập
1


5. Sử dụng góc học tập, thư viện
1


6. Thực hiện việc nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS
1


7. Kết quả học tập của học sinh
3


Cộng:
20Ghi chú:
- Thang điểm của từng tiêu chí là: 0; 0,5; 1
- Kết quả học tập của học sinh, có thể thay bằng kết quả khảo sát sau tiết dạy, nếu:
Đạt yêu cầu từ 90% trở lên (3 điểm); đạt yêu cầu từ 70-89,9% (2 điểm);
Đạt yêu cầu từ 50-69,9% (1điểm); đạt yêu cầu dưới 50% (0 điểm)
Xếp loại:
- Giỏi: 18 đến 20 điểm;
- Khá: 14 đến dưới 18 điểm;
- Đạt yêu cầu: 10 đến dưới 14 điểm;
- Chưa đạt yêu cầu: dưới 10 điểm
* Điểm đánh giá của tập thể là điểm TB cộng của số người dự Những điều quan sát được
Những điều chỉnh
để có kết quả tốt hơn


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................