dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SKKN HD GDNGLL 2011-2012 mien phi,tai lieu SKKN HD GDNGLL 2011-2012 mien phi,bai giang SKKN HD GDNGLL 2011-2012 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/26/2012 9:29:20 PM
Filesize: 16.97 M
Download count: 53
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Sáng kiến kinh nghiệm
Kinh nghiệm chỉ đạo HĐ GDNGLL của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường Tiểu học
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong ba hoạt động quan trọng, là bộ phận hợp thành của giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Chính từ những hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội,… đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách học sinh. Giúp các em biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Có thể nói khái quát hơn, việc tổ chức HĐ GDNGLL là xây dựng cho các em mối quan hệ phong phú đa dạng một cách có mục đích, có kế hoạch, có nội dung và phương pháp nhất định. Biến các nhu cầu khách quan của xã hội thành những nhu cầu của bản thân học sinh.
Các nhà nghiên cứu cho rằng: chính trong quá trình sống, học tập, lao động, vui chơi, giải trí... con người đã tự hình thành và phát triển nhân cách của mình. Vì thế, HĐ GDNGLL có liên quan đến việc mở rộng kiến thức, tư tưởng, tình cảm, năng lực, nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần sinh. Do vậy, cần thiết phải kết hợp việc học tập trên lớp với việc rèn luyện kỹ năng thực hành, giúp cho học sinh hiểu sâu hơn và nắm bản chất của sự vật, hiện tượng, tạo niềm tin và óc sáng tạo cho các em khi ngồi trên ghế nhà trường.
Điều lệ trường tiểu học nêu rõ các yêu cầu giáo dục ngoài giờ lên lớp ở điều 29 chương III: Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học là một hoạt động có nhiệm vụ:
+ Góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức đã học qua các môn học trên lớp.
+ Phát triển sự hiểu biết trong các lĩnh vực đời sống, xã hội, từng bước làm phong phú hơn vốn tri thức của học sinh, tạo nên sự cân đối hài hòa của quá trình giáo dục toàn diện.
+ Phát triển ở học sinh các kỹ năng cần thiết, phù hợp với sự phát triển lứa tuổi (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng hợp tác và sẵn sàng tham gia các hoạt động của tập thể...)
+ Tạo cho học sinh lòng ham thích, hứng thú trong mọi hoạt động.
+ Bồi dưỡng tình cảm yêu trường, yêu lớp, yêu quý thầy cô, bạn bè....
Năm học 2011-2012, dưới sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Tân Kỳ, công tác chỉ đạo thực hiện HĐ GDNGLL đã có sự phân công một cách cụ thể, phân công trách nhiệm trực tiếp cho Đội TNTP Hồ Chí Minh phụ trách, cụ thể là Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo HĐ GDNGLL trong nhà trường. Như vậy gánh nặng đã được đặt lên vai của TPT Đội. Có thể nói, hiệu quả của HĐ GDNGLL đạt được đến đâu phần lớn phụ thuộc vào công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức trong trường, chỉ đạo thực hiện,… của TPT Đội. Trong năm học này, phòng GD&ĐT cũng đã mở các buổi hội thảo, chuyên đề về HĐ GDNGLL, thành phần tham gia là đại diện BHG nhà trường, TPT Đội. Các buổi hội thảo, chuyên đề đã trao đổi, phân tích để làm rõ thêm tầm quan trọng của HĐ GDNGLL, các giải pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả và làm cho HĐ GDNGLL thực sự là môi trường giáo dục, là sân chơi bổ ích, thu hút học sinh hoạt động một cách chủ động tích cực,… Qua các đợt hội thảo, chuyên đề đó, bản thân tôi cũng đã hiểu sâu sắc hơn về tác dụng, hiệu quả, sự cần thiết và học tập được nhiều kinh nghiệm tổ chức HĐ GDNGLL trong nhà trường.
Qua các vấn đề nêu trên chúng ta thấy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần rất lớn cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung và mục đích học tập của học sinh trong nhà trường nói riêng.
Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội, mục đích giáo dục, nhiệm vụ chính trị của Đội gắn bó hữ