dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sinh 7 HK I. Trắc nghiệm mien phi,tai lieu Sinh 7 HK I. Trắc nghiệm mien phi,bai giang Sinh 7 HK I. Trắc nghiệm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/8/2017 7:47:42 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên: ………………………. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Lớp: 7 …..Môn: Sinh học 7. Thời gian: 45’
Năm học: 2016-2017
ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề: 164
*NỘI DUNG ĐỀ THI:
Câu 1: Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu?
A. Bạch cầu. B. Hồng cầu. C. Tiểu cầu. D. Cả A và C
Câu 2: Thành cơ thể của thuỷ tức có:
A. 1 lớp tế bào. B. 2 lớp tế bào. C. 3 lớp tế bào. D.4 lớp tế bào.
Câu 3. Động vật có quá trình phát triển ấu trùng phải ký sinh trong ốc là
A. Sán lá gan B. Giun đũa C. Giun kim . D. Sán dây
Câu 4. Với vùng đất nông nghiệp giun đất có vai trò
A. Làm thức ăn cho người B. Làm thức ăn cho động vật khác
C. Làm thức ăn cho cá D. Làm đất trồng tơi xốp và màu mỡ
Câu 5. Mang là cơ quan hô hấp của:
A. Trai B. Giun sán . C. Nhện D. Châu chấu
Câu 6. Người ta xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm vì:
A. Thân mềm có khoang áo B. Thân mềm có tầng keo
C. Thân mềm có vỏ đá vôi D. Thân mềm mất đối xứng
Câu 7. Đặc điểm cơ bản nhất để nhận biết động vật thuộc ngành chân khớp là.
A. Có hạch não phát triển B. Hệ tuần hoàn hở
C. Có lớp vỏ ki tin D. Các phần phụ phân đốt và khớp động
Câu 8 . Vỏ kitin của tôm có chức năng:
A. Che chở, là nơi bám của các hệ cơ quan
B. Làm thức ăn cho con người.
C. Là nguyên liệu để xuất khẩu.
D. Để lấy các hạt huyết sắc tố cho ngành mĩ nghệ.
Câu 9: Động vật nào cho biết mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào:
A.Trùng roi xanh B. Trùng biến hình C. Trùng giày D.Tập đoàn trùng roi
Câu 10: Tua miệng ở thủy tức có nhiều tế bào gai có chức năng
A. Tự vệ và bắt mồi.B.Tấn công kẻ thù
C. Đưa thức ăn vào miệng D.Tiêu hóa thức ăn
Câu 11: Loài nào của ngành ruột khoang gây ngứa và độc cho người ?
A.Thủy tức B.Sứa C.San hô D.Hải quỳ
Câu 12: Tại sao máu của giun đất có màu đỏ?
A. Vì máu mang sắc tố đỏ B. Vì máu mang sắc tố chứa sắt
C. Vì máu chứa hồng cầu D. Vì chứa chất diệp lục
Câu 13. Thủy tức sinh sản hữu hính khi nào?
A. mưa to B. nước lũ C. mùa đông lạnh ít thức ăn D. mùa hạ.Câu 14. Đặc điểm chung của ruột khoang là:
A. Cơ thể phân đốt, có thể xoang; ống tiêu hoá phân hoá; bắt đầu có hệ tuần hoàn.
B. Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức.
C. Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và phân biệt đầu, đuôi, lưng bụng.
D. Cơ thể đối xứng toả tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành cơ thể có hai lớp tế bào.
Câu 15. Lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể giun đũa có tác dụng :
A. Giúp giun đũa không bị loài khác tấn công
B. Giúp cho giun sống được ngoài cơ thể
C. Giúp giun đũa không bị tiêu huỷ bởi dịch tiêu hoá trong ruột non nguời
D. Giúp giun đũa dễ di chuyển
Câu 16. Thí nghiệm mổ giun đất ta tiến hành mổ:
A. Mặt bụng B. Bên hông C. Mặt lưng D. Lưng bụng đều được
Câu 17. Đôi kìm của nhện có tác dụng:
A. Chăn tơ B. Tiết nọc độc làm tê liệt mồi
C. Đưa mồi vào miệng D. Cơ quan xúc giác, khứu giác
Câu 18 . Những động vật nào sau đây thuộc lớp sâu bọ:
A. Ve sầu, chuồn chuồn, muỗi B. Châu chấu, muỗi, cái ghẻ
C. Nhện, châu chấu, ruồi D. Bọ ngựa, ve bò, ong
Câu 19. Bóng hơi cá chép có chức năng:
A. Giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng. C. Giúp cá rẽ phải , trái.
B. Giúp cá bơi không bị nghiêng ngã