dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Quyền tự do kinh doanh mien phi,tai lieu Quyền tự do kinh doanh mien phi,bai giang Quyền tự do kinh doanh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/12/2013 12:26:50 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
NS: ……./……./……
NG: 9A…..…/…..….
9B……../…..…
Tiết 23
Bài 13
QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ

A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
- Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh. Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh. Nêu được thế nào là thuếvà vai của thuế đối với sự phát triển kt- xh đất nước? Nêu được nghĩa vụ đống thuế của công dân.
2. Kĩ năng:
- Biết vận động gia đình thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.- Biết phân biệt hành vi kinh doanh, đóng thuế đúng pháp luật và trái pháp luật.
* Kĩ năng sống:
- Kĩ năng tư duy phê phán. Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin
3. Thái độ:
-Tôn trong quyền tự do kimh doanh của người khác, ủng hộ pháp luật về thuế của Nhà nước trái pháp luật.Biết phê phán những hành vi kinh doanh và thuế trái pl
B.Tài liệu và phương tiện
- Luật thuế, các ví dụ thực tế liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và thuế, bảng phụ.Giấy khổ lớn, bút dạ. Phiếu học tập, máy chiếu
C. Phương pháp- kĩ thuật dạy học
- Đàm thoại, thảo luận nhóm,xử lí tình huống, giải quyết vấn đề
D. Hoạt động dạy - học.
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Giới thiệu bài
GV: Treo bảng phụ trong đó ghi điều 57, điều 80 Hiến pháp 92.
GV? Điều 7 Hiến Pháp 1992 quy định quyền và nghĩa vụ gì của công dân.
HS: Trả lời: gạch chân “Tự do kinh doanh”, nghĩa vụ đóng thuế của công dân.
GV: dẫn dắt vào bài

Hoạtđộng 2:
Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề.
GV: cho HS thảo luận nhóm
I.Đặt vấn đề

1. Qua hành vi vi phạm của X cho thấy điều gì?
- Kinh doanh ko được trái pl

2. Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng trên?
-Mức thuế chênh lệch nhau.


4. Vì sao lại có sự chênh lệch nhau như vậy?
- Vì: Nhà nước khuyến khích p.triển trong nước và xuất khẩu hàng hóa; khuyến khích p.triển những ngành, những mặt hàng càn thiết với n.dân (miễn thuế hoặc mức thuế rất thấp); Hạn chế đối với một số ngành, một số mặt hàng xa xỉ, ko cần thiết đv đs n.dân (đánh thuế rất cao)
- Đinh mức thuế nhằm điều tiết kinh tế, ổn định thị trường
Hoạt động 4:
Tìm hiểu nội dung bài học.
II. Nội dung bài học

?Các em xem hình ảnh và cho biết đấy là những hoạt động gì?
- SX hàng may mặc, thực phẩm
- Hoạt động trao đổi hàng hóa
- Dịch vụ internet, cắt tóc
? Những hđ trên nhằm mục đích gì?
- Thu lợi nhuận
? Những hoạt động trên đều thuộc lĩnh vực gì?
- kinh doanh?
1, Vậy thế nào là kinh doanh?


G. Giới thiệu
Điều 3 Luật Doanh nghiệp: “Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích thu lợi”
? Kể thêm một số hoạt động kinh doanh khác mà em biết ở địa phương em?
- Bán ga, bán hàng tạp hóa, hao quả..
- Cắt tóc, gội đầu, trang điểm cô dâu..
- Xưởng nhôm kính, xưởng gỗ...

1. Kinh doanh: Là hoạt động sản xuất, dịch vụ, trao đổi hàng hoá
->nhằm mục đích thu lợi nhuận.

2, Nhứng hoạt động trên có giới hạn ai được kinh doanh không?
Vậy quyền tự do kinh doanh là quyền của ai?
- Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân


3. Quyền của của công dân trong kinh doanh quy định công dân được làm gì? Lấy ví dụ?
Cho HS xem hình ảnh
(Chốt về tự chọn tổ chức, loại hình kinh tế)

Cho HS làm bài tập 2
? Qua bài tập trên em thấy người kinh doanh phải thực hiện quy định gì ?
Cho Hs xem thông tin
? Từ những người bị bắt trong thông tin trên cho chúng ta biết việc buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo là trái quy định của pháp luật
?Từ đó em hãycho