dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ppct ngu van 8 mien phi,tai lieu ppct ngu van 8 mien phi,bai giang ppct ngu van 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/1/2016 6:45:09 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8
Cả năm: 140 tiết
Học kì I : 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết (+ 1 tuần dự phòng)
Học kì II : 17 tuần x 4 tiết = 68 tiết (+ 1 tuần dự phòng)
HỌC KÌ I
Tuần
Bài
Tiết
Nội dung

1
1
1, 2
Tôi đi học3
Tự học có hướng dẫn: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ4
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

2
2
5, 6
Trong lòng mẹ7
Trường từ vựng8
Bố cục của văn bản

3
3
9
Tức nước vỡ bờ10
Xây dựng đoạn trong văn bản11, 12
Viết bài Tập làm văn số 1

4
4
13, 14
Lão Hạc15
Từ tượng hình, từ tượng thanh16
Liên kết các đoạn văn trong văn bản

5
5
17
Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội18
Tóm tắt văn bản tự sự19
Luyện tập tón tắt văn bản tự sự20
Trả bài Tập làm văn số 1


6

6
21, 22
Cô bé bán diêm23
Trợ từ, Thán từ24
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

7
7
25, 26
Đánh nhau với cối xay gió27
Tình thái từ28
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

8
8
29, 30
Chiếc lá cuối cùng31
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (theo SGK)32
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

9
9
33, 34
Hai cây Phong35, 36
Viết bài Tập làm văn số 2

10
10
37
Nói quá38
Ôn tập truyện và kí39
Thông tin về ngày trái đất năm 200040
Nói giảm, nói tránh

11
11
41
Kiểm tra 1 tiết Văn42
Luyện nói : Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm43
Câu ghép44
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

12
11, 12
45
Ôn dịch thuốc lá46
Câu ghép (tiếp)47
Phương pháp thuyết minh48
Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2

13
12, 13


Bài 5
49
Bài toán dân số50
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm51
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh52
Chương trình địa phương phần văn: Hà Tiên thập cảnh

14
14
53
Dấu ngoặt kép54
Luyện nói : Thuyết minh một thứ đồ dùng55, 56
Viết bài Tập làm văn số 3

15
15
57
Hướng dẫn Đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác58
Đập đá ở Côn Lôn59
Ôn luyện về dấu câu60
Kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt

16

15, 16

61
Thuyết minh một thể loại văn học62
Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội63
Ôn tập Tiếng Việt64
Trả bài viết số 3

17
17, 18
65
Ông đồ66
Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà67, 68
Hoạt động ngữ văn làm thơ bảy chữ

18

69, 70
Kiểm tra học kì I71
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt72
Trả bài kiểm tra HKI

19


Dự phòngHỌC KÌ II

Tuần
Bài
Tiết
Nội dung

20
18
73, 74
Nhớ rừng.75
Câu nghi vấn.76
Viết đoạn trong văn bản thuyết minh.

21
19
77
Quê hương.78
Khi con Tu hú79
Câu nghi vấn (tiếp)80
Thuyết