dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHIEU KTDK LAN 4 CAC MON LOP 5 (11 - 12 ) mien phi,tai lieu PHIEU KTDK LAN 4 CAC MON LOP 5 (11 - 12 ) mien phi,bai giang PHIEU KTDK LAN 4 CAC MON LOP 5 (11 - 12 ) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/3/2013 11:13:08 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
điểm phiếu ktđk lần 4 năm học 2011 - 2012
Môn: Toán lớp 5
Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ………………………………….; Lớp ……. Trường Tiểu học ………………………
Bài 1 ( 3 điểm ) a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
256 ; 258 ; …… 6654 ; ……. ; 6656 ….. ; 361 ; 364 ; 367 ……; 201 ; 203; 205
b. Cho các số 2718; 8325; 564; 23890
- Các số chia hết cho 3 là: ……………………………………………………………………….
- Các số chia hết cho 5 là: ……………………………………………………………………….
- Các số chia hết cho 2 và 5 là: …………………………………………………………………
- Các số chia hết cho 5 và 9 là: …………………………………………………………………
c. Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………….
Bài 2 ( 1 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
0,56 km = ………. m ; 3087 g = ………kg ; 8 m2 6 dm2 = ……. dm2 ; 5840cm3 = ….. dm3
Bài 3 ( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính:
23 giờ 34 phút + 14 giờ 46 phút ; 8 năm 4 tháng – 5 năm 9 tháng ; 45,36 x 4,38 ; 58,32 : 2,4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 ( 1 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a. Số học sinh giỏi của ường học Hương Mạc 2 là 189 em, chiếm 42% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Tiểu học Hương Mạc 2 có bao nhiêu học sinh?
Đáp số: ……… học sinh
b. Một ô tô đi được 135km trong 2giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô đó?
Đáp số: ……….km/giờ
Bài 5 ( 2 điểm ) Một mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều dài 48 m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta trồng rau sạch trên mảnh ruộng đó, trung bình cứ 1 m2 thu được 2,4 kg rau sạch. Hỏi trên mảnh ruộng đó người ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam rau sạch?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6 ( 1 điểm ) a. Tính nhanh: 83,56 x 0,45 + 0,55 x 83,56 b. Rút gọn p/s: = ………
=…………………………... = ………
điểm phiếu ktđk lần 4 năm học 2011 - 2012
Môn: Khoa học - lớp 5
Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ………………………………….; Lớp ……. Trường Tiểu học ………………………
Câu 1 ( 4 điểm ) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a. Hợp tử phát triển thành:
A. Quả chứa hạt B. Phôi nằm trong hạt
b. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường:
A. Có màu sắc sặc sỡ B. Có hương thơm, mật ngọt C. Cánh hoa, đài hoa nhỏ
c. Loại cây mọc lên từ hạt:
A. Cây lúa B. Cây mía C. Cây rau cải D. Cây lá bỏng
d. Yừu tố làm ô nhiễm nguồn nước là:
A. Không khí B. Nhiệt độ C. Chất thải D. ánh sáng mặt trời
Câu 2 ( 2 điểm ) Em hãy kể tên:
- 3 loài hoa có cả nhị và nhuỵ:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- 3 loài hoa có nhị ( hoa đực): ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- 3 loài hoa có nhuỵ ( hoa cái): …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Câu 3 ( 2 diểm ) Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
Vì sao những con gà, con chim mới nở chưa tự đi kiếm mồi được và khi nào mới có thể tự đi kiếm ăn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Em hãy nêu nguyên nhân làm cho môi trường đất trồng ngày càng bị ô nhiễm, suy thoái?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4 ( 1 điểm ) Nêu các thành phần môi trư