dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHEU KTDK CUOI NAM MON TOAN + TV 5(13 - 14) mien phi,tai lieu PHEU KTDK CUOI NAM MON TOAN + TV 5(13 - 14) mien phi,bai giang PHEU KTDK CUOI NAM MON TOAN + TV 5(13 - 14) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/20/2014 8:19:16 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 57
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
điểm phiếu ktđk lần 4 năm học 2013 - 2014
Môn: Toán lớp 5
Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ………………………………….; Lớp ……. Trường Tiểu học ………………………….
Bài 1 ( 1 điểm ) Điền dấu >,<,= thích hợp vào chỗ chấm
78590 ……. 78588 ; ; 6,123 …….6,321 ; 8,34 …… 5,345
Bài 2 (2 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- 3; = ; = ..,… ; 4,35 dm3 = …. cm3 ; 6 giờ 15 phút = …. giờ
- 30% của 16 kg là ……… kg ; Diện tích hình tròn có bán kính 5 cm là ….. cm2;
- Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 m, chiều rộng 4m, chiều cao 0,5 m là …… m3.
Bài 3 ( 3 điểm ) Đặt tính rồi tính
264,32 + 763,89 ; 295,63 – 36,8 ; 3 ngày 18 giờ x 3 ; 5giờ 24 phút : 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 ( 1,5 điểm ) Một người đi ô tô từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ. Biết vận tốc ô tô là 40 km/giờ. Hỏi quãng đường AB dài ? ki-lô-mét.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 ( 1,5 điểm ) Một hình thang có đáy lớn 18m, đáy bé 14m và diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh là 12m. Tính chiều cao hình thang?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6 ( 1 điểm ) a, Tính bằng cách thuận tiện b, Tìm x, biết:
(777,63 + 567,89 + 222,37 ) x 0,1 16,24 x X + X x 23,76 = 2,8
…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


điểm phiếu ktđk lần 4 năm học 2013 - 2014
Môn: Tiếng Việt lớp 5
Thời gian: 45 phút( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ………………………………….; Lớp ……. Trường Tiểu học ………………………….
I.Chính tả. ( 5 điểm ): GV đọc cho HS viết bài tập đọc “ Tà áo dài Việt Nam” ( sách TV 5 tập 2 tr 122 ) từ “ áo dài phụ nữ ……. chiếc áo dài tân thời”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Tập làm văn ( 5 điểm )
Đề bài: Em hãy tả lại một người thân mà em yêu quý.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................