dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHEU KTDK CUOI NAM MON TOAN 5 mien phi,tai lieu PHEU KTDK CUOI NAM MON TOAN 5 mien phi,bai giang PHEU KTDK CUOI NAM MON TOAN 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/20/2014 8:16:09 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 52
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
điểm phiếu ktđk lần 4 năm học 2013 - 2014
Môn: Toán lớp 5
Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ………………………………….; Lớp ……. Trường Tiểu học ………………………
Bài 1 ( 3 điểm ) a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
256 ; 258 ; …… 6654 ; ……. ; 6656 ….. ; 361 ; 364 ; 367 ……; 201 ; 203; 205
b. Cho các số 2718; 8325; 564; 23890
- Các số chia hết cho 3 là: ……………………………………………………………………….
- Các số chia hết cho 5 là: ……………………………………………………………………….
- Các số chia hết cho 2 và 5 là: …………………………………………………………………
- Các số chia hết cho 5 và 9 là: …………………………………………………………………
c. Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………….
Bài 2 ( 1 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
0,56 km = ………. m ; 3087 g = ………kg ; 8 m2 6 dm2 = ……. dm2 ; 5840cm3 = ….. dm3
Bài 3 ( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính:
23 giờ 34 phút + 14 giờ 46 phút ; 8 năm 4 tháng – 5 năm 9 tháng ; 45,36 x 4,38 ; 58,32 : 2,4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 ( 1 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a. Số học sinh giỏi của ường học Hương Mạc 2 là 189 em, chiếm 42% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Tiểu học Hương Mạc 2 có bao nhiêu học sinh?
Đáp số: ……… học sinh
b. Một ô tô đi được 135km trong 2giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô đó?
Đáp số: ……….km/giờ
Bài 5 ( 2 điểm ) Một mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều dài 48 m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta trồng rau sạch trên mảnh ruộng đó, trung bình cứ 1 m2 thu được 2,4 kg rau sạch. Hỏi trên mảnh ruộng đó người ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam rau sạch?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6 ( 1 điểm ) a. Tính nhanh: 83,56 x 0,45 + 0,55 x 83,56 b. Rút gọn p/s: = ………
=…………………………... = ………