dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHEU KTDK CUOI NAM MON SU + DIA 5 mien phi,tai lieu PHEU KTDK CUOI NAM MON SU + DIA 5 mien phi,bai giang PHEU KTDK CUOI NAM MON SU + DIA 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/20/2014 8:17:54 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 31
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
điểm phiếu ktđk lần 4 năm học 2013 - 2014
Môn: Lịch sử và Địa lý - lớp 5
Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ………………………………….; Lớp ……. Trường Tiểu học ………………………….
I. Phần Lịch sử.
Câu 1 ( 3 điểm ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào trước mỗi ý sau:
Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong 3 đợt.
Ngày 7 – 5 – 1954,chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Cuối năm 1959 đầu năm 1960, Bến Tre là nơi diễn ra phong trào “ Đồng khởi” mạnh mẽ nhất.
Ngày 27 – 01 – 1972, Hiệp định Pa – ri về Việt Nam được ký kết.
Đường Trường Sơn bao gồm cả đường bộ và đường sông .
Năm 1988, từ Hoà Bình dòng điện đã về tới mọi miền Tổ quốc .
Câu 2 ( 2 điểm ) a. Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất ( khoá VI ) đã có những quyết định gì trọng đại?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Vì sao nói ngày 30 – 04 – 1975 là mốc lịch sử quan trọng của nước ta?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Phần Địa lý.
Câu 1 ( 3 điểm ): Em hãy hoàn thành bảng sau:
Tên nước
Thuộc châu lục
Tên nước
Thuộc châu lục

Trung Quốc

Ai CậpChâu Âu

Châu Mỹ

Thái Lan

Việt NamChâu Đại Dương

Châu Phi

Nga

Cam-pu-chia


Lào


Châu á

Câu 2 ( 2 điểm ) a. Nêu các loại nông sản chính của nước Cam-pu-chia và Lào:
Cam-pu-chia:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lào: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tại sao nói khu vực Đông Nam á có điều kiện phát triển nông nghiệp?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------ ------------- Hết ------------------------