dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHEU KTDK CUOI NAM MON SU + DIA 5(13 - 14) mien phi,tai lieu PHEU KTDK CUOI NAM MON SU + DIA 5(13 - 14) mien phi,bai giang PHEU KTDK CUOI NAM MON SU + DIA 5(13 - 14) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/20/2014 8:21:27 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 44
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
điểm phiếu ktđk lần 4 năm học 2013 - 2014
Môn: Lịch sử và Địa lý - lớp 5
Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ………………………………….; Lớp ……. Trường Tiểu học ………………………….
I. Phần Lịch sử.
Câu 1 ( 3 điểm ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào trước mỗi ý sau:
Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra 55 ngày đêm.
Ngày 25 – 04 – 1975, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.
Năm 1946, Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Ngày 27 – 01 – 1973, Hiệp định Pa – ri về Việt Nam được ký kết.
Ngày 30 - 04 – 1975 là ngày mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử .
Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình do Trung Quốc giúp ta xây dựng .
Câu 2 ( 2 điểm ) a. Đường Trường Sơn có ý nghĩa gì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b. Nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 30 – 04 – 1975?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Phần Địa lý.
Câu 1 ( 3 điểm ): Em hãy hoàn thành bảng sau:
Tên nước
Thuộc châu lục
Tên nước
Thuộc châu lục

Trung Quốc

Ai Cập


Pháp

Hoa Kỳ


Thái Lan

Việt Nam


Ô-xtrây-li-a

Sin-ga-po


Nga

Cam-pu-chia


Lào

Nhật Bản


Câu 2 ( 2 điểm ) a. Em hãy điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm
- Em đang sống ở xã ( phường ) ………………………….., huyện ( Thị xã ) …………………………..
Tỉnh ( Thành phố ) ……………………………… , ở vùng châu thổ …………………………….
- Châu á có số dân ………………………… thế giới. Phần lớn dân cư là ……………………………, họ sống tập trung đông đúc tại …………………………………. và sản xuất ………………………. là chính
------ ------------- Hết ------------------------