dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHEU KTDK CUOI NAM MON KHOA 5 mien phi,tai lieu PHEU KTDK CUOI NAM MON KHOA 5 mien phi,bai giang PHEU KTDK CUOI NAM MON KHOA 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/20/2014 8:16:57 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 31
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
điểm phiếu ktđk lần 4 năm học 2013 - 2014
Môn: Khoa học - lớp 5
Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ………………………………….; Lớp ……. Trường Tiểu học ………………………
Câu 1 ( 4 điểm ) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a. Hợp tử phát triển thành:
A. Quả chứa hạt B. Phôi nằm trong hạt
b. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường:
A. Có màu sắc sặc sỡ B. Có hương thơm, mật ngọt C. Cánh hoa, đài hoa nhỏ
c. Loại cây mọc lên từ hạt:
A. Cây lúa B. Cây mía C. Cây rau cải D. Cây lá bỏng
d. Yừu tố làm ô nhiễm nguồn nước là:
A. Không khí B. Nhiệt độ C. Chất thải D. ánh sáng mặt trời
Câu 2 ( 2 điểm ) Em hãy kể tên:
- 3 loài hoa có cả nhị và nhuỵ:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- 3 loài hoa có nhị ( hoa đực): ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- 3 loài hoa có nhuỵ ( hoa cái): …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Câu 3 ( 2 diểm ) Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
Vì sao những con gà, con chim mới nở chưa tự đi kiếm mồi được và khi nào mới có thể tự đi kiếm ăn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Em hãy nêu nguyên nhân làm cho môi trường đất trồng ngày càng bị ô nhiễm, suy thoái?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4 ( 1 điểm ) Nêu các thành phần môi trường nơi em sống ( 5 ví dụ )
a.Thành phần tự nhiên: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b.Thành phần nhân tạo:
........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
Câu 5 ( 1 điểm ) Điền các chữ cái vào ô trống để được từ ngữ nói về một việc làm khi sử dụng tài nguyên thiên nhiên