dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHEU KTDK CUOI NAM MON KHOA 5(13 - 14) mien phi,tai lieu PHEU KTDK CUOI NAM MON KHOA 5(13 - 14) mien phi,bai giang PHEU KTDK CUOI NAM MON KHOA 5(13 - 14) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/20/2014 8:20:09 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 38
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
điểm phiếu ktđk lần 4 năm học 2013 - 2014
Môn: Khoa học - lớp 5
Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ………………………………….; Lớp ……. Trường Tiểu học ………………………….
Câu 1 ( 3 điểm ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào trước mỗi ý sau:
Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau tạo thành một hỗn hợp.
Các vật cho dòng điện chạy qua gọi là vật dẫn điện.
Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất chỉ là gió.
Sự biến đổi từ chất này sang chất khác gọi là sự biến đổi lí học.
thường đẻ trứng vào đầu mùa hạ, sau trận mưa rào.
Hoa chỉ có nhuỵ mà không có nhị gọi là hoa đực.
Câu 2 ( 2 điểm ) Em hãy kể tên:
a, 5 động vật đẻ trứng: ……………………………………………………………………………………………………………
b, 5 động vật đẻ con:
……………………………………………………………………………………………………………
Câu 3 ( 3 điểm ) Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a, Để tránh lãng phí điện, khi sử dụng điện ở nhà, ở trường em cần lưu ý gì?
- ở trường: ……………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ở nhà: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, Em hãy nêu nguyên nhân làm cho môi trường đất trồng ngày càng bị ô nhiễm, suy thoái.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Câu 4 ( 1 điểm ) Điền từ ngữ vào chỗ chấm để được các từ ngữ nói về những việc làm để bảo vệ sức khoẻ và môi trường.
- Ba sạch: …….sạch, ……..sạch, …….sạch.
- Ba diệt: diệt ……… , diệt ……….. , diệt ………