dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phân phối chương trình Tin 6 VNEN mien phi,tai lieu Phân phối chương trình Tin 6 VNEN mien phi,bai giang Phân phối chương trình Tin 6 VNEN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/24/2016 3:08:39 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 6 THEO DỰ ÁN VNEN (70 TIẾT)
Tiết
Nội dung bài học
Số tiết


PHẦN I: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC
VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ


1, 2
Bài 1: Thông tin và tin học
2

3, 4
Bài 2: Các dạng thông tin
2

5, 6
Bài 3: Khả năng của máy tính
2

7, 8, 9
Bài 4: Cấu trúc của máy tính
3

10, 11, 12
Bài 5: Các thiết bị vào ra
3

13, 14
Bài thực hành 1: Sử dụng chuột
2

15, 16
Bài thực hành 2: Làm quen với máy tính
2

17, 18
Bài 6: Tập gõ bàn phím
2

19, 20
Bài thực hành 3: Làm quen với luyện gõ bàn phím
2

21, 22
Bài thực hành 4: Luyện gõ bàn phím trình độ trung bình
2

23, 24
Bài thực hành 5: Luyện gõ bàn phím trình độ nâng cao
2

25, 26
Bài thực hành 6: Phần mềm trò chơi luyện gõ bàn phím
2

27, 28
Bài 7: Phần mềm
2

29, 30
Bài 8: Hệ điều hành Windows
3

31, 32
Bài thực hành 7: Một số phần mềm ứng dụng
2

33, 34
Bài 1: Lưu trữ thông tin trong máy tính
2

35, 36
Bài thực hành 8: Các thao tác với tệp và thư mục
2

37
Kiểm tra
1


PHẦN II: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET


38, 39
Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt Web
2

40, 41
Bài thực hành 2: Đăng kí tài khoản thư điện tử
2

42, 43
Bài thực hành 3: Soạn nhận và gửi thư điện tử
2

44, 45, 46
Bài 1: Mạng máy tính
3

47, 48
Bài 2: Mạng Internet
2


PHẦN III: SOẠN THẢO VĂN BẢN


49, 50
Bài 1: Làm quen với soạn thảo văn bản
2

51, 52
Bài 2: Soạn thảo văn bản đơn giản
2

53, 54
Bài 3: Chỉnh sửa văn bản
2

55, 56, 57
Bài 4: Định dạng văn bản
3

58, 59
Bài 5: Định dạng đoạn văn bản
2

60, 61
Bài 6: Trình bày trang văn bản và in
2

62, 63
Bài 7: Thêm hình ảnh để minh họa
2

64, 65, 66, 67,68, 69
Bài 8: Thực hành tổng hợp
6

70
Kiểm tra
1