dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHẦN MỀM CỘNG ĐIỂM mien phi,tai lieu PHẦN MỀM CỘNG ĐIỂM mien phi,bai giang PHẦN MỀM CỘNG ĐIỂM mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/5/2017 9:48:17 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GDĐT NINH PHƯỚC Lớp 6.1 Sĩ số: 34 MÔN:
TRƯỜNG THCS ĐỔNG DẬU "Họ, tên giáo viên:" Đừng gõ vào ô tô màu

Stt Họ và tên HS "KT
ĐN" Học kỳ I Học kỳ II ĐTBcn
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 Đ.HK ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 Đ.HK ĐTBm
1 Đàng Thị Kim Chi
2 Lê Thị Bích Diễm
3 Đạo Nhật Hào
4 Đàng Diệp Bảo Hân
5 Bá Trung Hậu
6 Dương Thị Ngọc Hoà
7 Trượng Phú Huy Hoàng
8 Trượng Thị Mỹ Hoàng
9 Vạn Thị Xuân Hồng
10 Phạm Thị Hương
11 Đổng Xuân Kiên
12 Trần Lê Thúy Kiều
13 Đạo Đại An Kin
14 Hán Ngọc Vĩnh Lợi
15 Hán Thị Xuân Mai
16 Trương Anh Minh
17 Bùi Kim Nga
18 Đàng Bảo Ngân
19 Lưu Hoàng Nhân
20 Thiên Sanh Nhân
21 Đinh Thị Tuyết Như
22 Hán Thị Tố Như
23 Lâm Thị Tâm Như
24 Đổng Văn Phước
25 Quảng Anh RoBBen
26 Đổng Văn Thiên
27 Nguyễn Thị Ngọc Thoa
28 Mai Thị Hiền Thoại
29 Đàng Nữ Mộng Thùy
30 Thạch Ngọc Toại
31 Trượng Thạch Trường
32 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
33 Nguyễn Quyên Vũ
34 Hán Thị Hồng Vy
Tổng số HS học kỳ 1: 0 Tổng số HS học kỳ 2: 0
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN HỌC
Xếp loại Điểm KT đầu năm Học kỳ I Học kỳ II Điểm TBm cả năm
Điểm kiểm tra Điểm TBm Điểm kiểm tra Điểm TBm
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
"Giỏi: 9,0-10 (8,0-10)" 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
"Khá: 7,0-8,8 (6,5-7,9)" 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
"Trung bình: 5,0-6,8 (5,0-6,4)" 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
"Yếu: 3-4,8 (3,5-4,9)" 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
"Kém: 0-2,8 (0-3,4)" 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Tổng cộng 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!