dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ôn toán 8 mien phi,tai lieu ôn toán 8 mien phi,bai giang ôn toán 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/24/2016 2:20:05 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PhầnI.Giảibàitoánbằngcáchlậpphươngtrình.
Câu 1.Một ngườiđixeđạptừ A đến B vớivậntốctrungbìnhlà 15km/h.Lúcvề,ngườiđóđivớivậntốctrungbình 12km/h,nênthờigianvềnhiềuhơnthờigianđilà 45 phút.Tínhđọdàiquảngđường AB(bằngkilômet)
Câu 2.MộtcanôxuôidòngtừbếnAđếnbến B mất 5giờ vàngượcdòngtừbến B vềbến A mất 7 giờ. Tínhkhoảngcáchgiữahaibến A và B, biếtrằngvậntốccủadòngnướclà 3km/h ?
Câu 3.Một ô tôđitừAđến B rồi quay về A ngay. Thờigianvềnhiềuhơnthờigianđilà 1 giờ.Tínhđộdàiquãngđường AB. Biếtvậntốclúcđilà 60km/h vàvậntốclúcvềlà 40km/h.
Câu 4.Một ô tôđitừ A đến B vớivậntốc 40 km/ h. Lúcvề ô tôđóđivớivậntốc 45 km/ h nênthờigianvềíthơnthờigianđilà 30 phút. Tínhquãngđường AB.
Câu 5: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h, đến B ô tô nghỉ 1 giờ để dỡ hàng, rồi quay trở về A với vận tốc 60 km/h, thời gian cả đi lẫn về (kể cả thời gian nghỉ ở B) là 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB?
Câu 6.Một ca nô xuôi dòng từ A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2 km/h.
Câu 7.Một xe vận tải đi từ tỉnh A đến tỉnh B, cả đi lẫn về mất 10 giờ 30 phút. Vận tốc lúc đi là 40km/giờ, vận tốc lúc về là 30km/giờ. Tính quãng đường AB.
Câu 8.Sốlượnggạotrongbaothứnhấtgấp3lầnsốlượnggạotrongbaothứ2.Nếubớtởbaothứnhất30kgvàthêmvàobaothứhai 25kgthìsốlượnggạotrongbaothứnhấtbằng 2/3 số lượng gạo trong bao thứ hai.Hỏi lúc đầu mỗi bao chứabaonhiêukggạo?
Câu 9.Tổng số học sinh của hai lớp 8A và 8B là 78 em. Nếu chuyển 2 em t lớp 8A qua lớp 8B thì số học sinh của hai lớp bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp?
Câu 10.Hai thùng dầu A và B có tất cả 100 lít . Nếu chuyển từ thùng A qua thùng B 18 lít thì số lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Tính số lượng dầu ở mỗi thùng lúc đầu.
Câu 11.Một tổ theo kế hoạch mỗi ngày phải trồng 300 cây xanh. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã trồng thêm 100 cây xanh, do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn trồng thêm được 600 cây xanh. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó phải trồng bao nhiêu cây xanh?
Câu 12.Bạn An đixeđạptừnhàđếntrườngvớivậntốctrungbình 15km/h. Lúcvề An giảmvậntốc 3km/h nênthờigianvềnhiềuhơnthờigianđilà 10 phút. Tínhquãngđườngtừnhà An đếntrường?.


Phần 2.Hình.học chương 4
Câu 1.Cho hìnhhộpchữnhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 3cm , BB’ = 4cm, AC = 5cm.
a) Tính BC.
b)Tínhthểtíchhìnhhộpchữnhật ABCD.A’B’C’D’
Câu 2. Cho hìnhvẽbên:
a) Tính độ dài BC.
b) Hãy tính diện tích xung quanh hình lăng trụ ABCA’B’C’

Câu 3.Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 6cm; AD = 8 cm; AA’ = 10 cm.
a, Tính AC, AB’.
b, Tính diện tích toàn phần của hình hộp.
Câu 4.Cho lăng trụ đứng tứ giác ABCD.A1B1C1D1 . Biết đáy ABCD là hình vuông và
AC = 2cm, chiều cao lăng trụ bằng 5cm. Tình thể tích của lăng trụ .
Câu 5.Vẽ hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Cho biết AB = 5cm, AD = 4cm,
AA’ = 3cm. Tínhthểtíchcủahìnhhộpchữnhật ABCD.A’B’C’D’.
Câu 6.Một hình hộp chữ nhật có các kích thước là 6cm ; 8cm ; 12cm .Hãy tính thể tích của hình hộp chữ nhật
Câu 7.Cho hình lăng trụ đứng đáy tam giác có kích thước 3 cm, 4 cm, 5cm và chiều cao 6cm. Thể tích của nó là bao nhiêu?
Câu 8.Hãy tính thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với kích thước như hình vẽ?