dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG mien phi,tai lieu NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG mien phi,bai giang NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2013 7:11:53 PM
Filesize: 4.72 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Kiểm tra bài cũ
Thöù naêm ngaøy 4 thaùng 11 naêm 2010
Lòch söû
Em hãy trình bày tình hình nước ta, trước khi quân Tống sang xâm lược
Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
Thöù naêm ngaøy 4 thaùng 11 naêm 2010
Lòch söû
Bài mới
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Thöù naêm ngaøy 4 thaùng 11 naêm 2010
Lòch söû
Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long
1/ Sau khi Lê Đại Hành mất, tình hình đất nước như thế nào?
Sau khi Lê Đại Hành mất, Lê Long Đĩnh lên làm vua. Nhà vua tính tình rất bạo ngược nên lòng người rất oán hận.
2/ Vì sao khi Lê Long Đĩnh mất, các quan trong triều lại tôn Lý Công Uẩn lên làm vua?
3/ Vương triều nhà Lý bắt đầu từ năm nào?
Vương triều nhà Lý bắt đầu từ năm 1009.
Vì Lý Công Uẩn là một vị quan trong triều đình nhà Lê. Ông vốn là người thông minh, văn võ đều tài, đức độ cảm hoá được lòng người. Do vậy, khi vua Lê Long Đĩnh mất, các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua.
I/ Nhà Lý sự tiếp nối của nhà Lê
Thöù naêm ngaøy 4 thaùng 11 naêm 2010
Lòch söû
Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long
1/So với Hoa Lư thì vùng đất Đại La có gì thuận lợi hơn cho việc phát triển đất nước
II/ Triều đại nhà Lý
Đại La
- Không phải trung tâm
- Đất rộng bằng phẳng, màu mỡ
- Miền núi chật hẹp
-Trung tâm đất nước
Hoa Lư
2/Lý Thái Tổ suy nghĩ như thế nào mà quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La?
Cho con cháu đời sau xây dựng cuộc sống ấm no
Thöù naêm ngaøy 4 thaùng 11 naêm 2010
Lòch söû
Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long
II/ Triều đại nhà Lý
Mùa thu năn 1010, Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên Đại La thành Thăng Long. Sau đó Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt
Thöù tö ngaøy 3 thaùng 11 naêm 2010
Lòch söû
Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long
Thăng Long: rồng bay lên
Đại Việt: nước Việt lớn
Thöù naêm ngaøy 4 thaùng 11 naêm 2010
Lòch söû
Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long
III/ Kinh thành Thăng Long dưới thời Lý
Thăng Long dưới thời Lý đã được xây dựng như thế nào?
Chúc sức khoẻ quý thầy cô và các em học sinh .
Xin chân thành cảm ơn .