dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an NGAN HANG DE THI HOC KI I mien phi,tai lieu NGAN HANG DE THI HOC KI I mien phi,bai giang NGAN HANG DE THI HOC KI I mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/7/2017 9:46:53 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MÔN SINH HỌC 6

ĐỀ:
Câu 1: Nêu đặc điểm của cơ thể sống?kể tên các nhóm sinh vật trong tự nhiên?
Câu 2: Nêu đặc điểm chung của thực vật?
Câu 3: Thực vật chia làm mấy nhóm ? Thực vật có hoa có những cơ quan nào ? Nêu chức năng ở các cơ quan ở cây có hoa?
Câu 4: Nêu cấu tạo và chức năng của tế bào?
Câu 5: Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?
Câu 6: Nêu sự lớn lên của tế bào?
Câu 7: Trình bày quá trình phân bào?
Câu 8: Có mấy loại rễ chính? Nêu đặc điểm của từng loại rễ?
Câu 9: Rễ có mấy miền? Nêu chức năng của từng miền?
Câu 10: Trình bày con đường hút nước và muối khoáng hòa tan?
Câu 11: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của thân?
Câu 12: Thân cây có mấy loại? Nêu đặc điểm của từng loại?
Câu 13: Có mấy kiểu gân lá? Mỗi loại lấy 3 ví dụ?
Câu 14: Nêu đặc điểm của dác và ròng?
Câu 15: Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng. Cho ví dụ?
ĐÁP ÁN


Câu 1:
*Đặc điểm của cơ thể sống:
- Có trao đổi chất với môi trường ( lấy các chất can thiết, loại bỏ chất thải )
- Lớn lên, sinh sản
* Các nhóm sinh vật trong tự nhiên:
- Sinh vật trong tự nhiên chia thành 4 nhóm chính : Thực vật, động vật, nấm, vi khuẩn
Câu 2:
- Phần lớn không có khả năng di chuyển.
Tự tổng hợp chất hữu cơ
Phản ứng chậm với kích thích từ bên ngoài.
Câu 3:
- Thực vật chia làm 2 nhóm chính : thực vật có hoa vàthực vật không có hoa
- Thực vật có hoa có hai cơ quan chính :
+ Cơ quan sinh dường là rễ, thân ,lá
(Có chức năng nuôi dưỡng cây.
+ Cơ quan sinh sản là : Hoa, quả, hạt ,
(Có chức năng duy trì phát triển nòi giống
Câu 4:
Một tế bào gồm có
- Vách tế bào: làm tb có hình dạnh nhất định
- Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tb
- Chất tế bào: là nơi diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tb
- Nhân : điều khiển mọi hoạt động sống của tb
- Không bào: chứa dịch tế bào
Câu 5:
- Mô là tập hợp các tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
- Các loại mô: mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ
Câu 6:
Tế bào mới hình thành có kích thước bé nhỏ nhờ quá trình trao đổi chất chúng lớn lên dần lên thành những tế bào trưởng thành.
Câu 7:
- Đầu tiên hình thành hai nhân.
- Sau đó chất tế bào phân chia
- Vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào mới.
Câu 8:
Cây có hai loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm:
+ Rễ cọc gồm một rễ cái to, khoẻ đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.
+ Rễ chùm gồm nhiều rễ con bằng nhau mọc ra từ gốc thân thành một chùm
Câu 9:
Rễ có bốn miền:
- Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền.
- Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng.
- Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.
- Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ.
Câu 10:
-Rễ cây hút nước và muôí khoáng hoà tan nhờ lông hút.
-Nước và muối khoáng ở trong đất được lông hút hấp thụ qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây.
Câu 11:
- Thân cây gồm : Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách.
- Ở ngọn thân và cành có chồi ngọn
- Dọc thân có các chồi nách, chồi nách gồm chồi hoa và chồi lá.
Câu 12: Có 3 loại thân :
- Thân đứng có 3 dạng :
+ Thân gỗ : Cứng, cao, có cành.
+ Thân cột : Cứng, cao, không có cành.
+ Thân cỏ : Mềm yếu, thấp.
- Thân leo : Leo bằng nhiều cách như bằng thân cuốn, tua cuốn, gai móc.
- Thân bò : Mềm yếu, bò sát mặt đất.
Câu 13:
- Gân hình mạng. VD : Gân lá mít, lá râm bụt, dâu, ...
- Gân song song. VD : Gân lá trúc, lá lúa, lá ngô…
- Gân