dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MT-ĐT-ĐA MÔN GDCD 7 HK II mien phi,tai lieu MT-ĐT-ĐA MÔN GDCD 7 HK II mien phi,bai giang MT-ĐT-ĐA MÔN GDCD 7 HK II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 3:32:56 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 34
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ Ii NĂM HỌC 2011-2012
HUYỆN BA TƠ Môn: GDCD- Khối 7
----***--- Thời gian: 45 phút
( Không kể thời gian phát đề)

Trường: THCS Ba Xa Ngày kiểm tra:………………
Họ và tên:…………………… Lớp:………...Buổi………….
SBD:…………

ĐiểmLời phê của giáo viên
Người chấm bài
( Ký, ghi rõ họ và tên)
Người coi KT
( Ký, ghi rõ họ và tên )

ĐỀ CHÍNH THỨCCâu 1: (1 điểm) Em hiểu thế nào là sống và làm việc có kế hoạch?
Câu 2: (1 điểm) Sống và làm việc có kế hoạch có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?
Câu 3: (2 điểm) Môi trường là gì? Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường?
Câu 4: (1 điểm) Cho biết di sản văn hoá là gì?
Câu 5: (1 điểm) Cho biết thế nào là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo? Kể tên các tôn giáo ở Việt Nam?
Câu 6: (2 điểm) Nêu quy định của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, ttôn giáo?
Câu 7: (1 điểm) Hãy nêu bản chất của nhà nước ta?
Câu 8: (1 điểm) Cho biết thế nào là bộ mãy nhà nước?
BÀI LÀM: