dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MT-ĐT-ĐA MÔN GDCD 7 HK I mien phi,tai lieu MT-ĐT-ĐA MÔN GDCD 7 HK I mien phi,bai giang MT-ĐT-ĐA MÔN GDCD 7 HK I mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 3:33:46 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 313
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MA TRẬN ĐỀ GDCD 7
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012

Nội dung chủ đề
( Mục tiêu)
Cấp độ tư duy


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
1. Hiểu được người sống giản dị.
2. Hiểu được sống trung thực.
3. Biết được câu nói “ Tôn sư trọng đạo”
4. Hiểu được thế nào là sống đoàn kết, tương trợ?
5. Biết được lối sống giản dị, gia đình văn hóa.
6. Hiểu được thế nào là tự tin?

0.5đ

0.5đ
0.5đ

0.5đ


0.5đ
0.5đ


II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
1. Mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật.
2. Biết được tôn sư là gì? Trọng đạo là gì?
3. Đoàn kết tương trợ là gì? Ý nghĩa?
4. Nêu tiêu chuẩn gia đình văn hóa?

Tổng số câu hỏi:
6 câu
3 câu
1 câu

Tổng số điểm:
4 điểm
4 điểm
2 điểm

Tỉ lệ:
40%
40%
20%
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012
HUYỆN BA TƠ Môn: GDCD- Khối 7
----***--- Thời gian: 45 phút
( Không kể thời gian phát đề)

Trường: THCS Ba Xa Ngày kiểm tra:………………
Họ và tên:…………………… Lớp:………...Buổi………….
SBD:…………

ĐiểmLời phê của giáo viên
Người chấm bài
( Ký, ghi rõ họ và tên)
Người coi KT
( Ký, ghi rõ họ và tên )

ĐỀ CHÍNH THỨCI. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu ở phương án trả lời đúng:

Câu 1:Sống giản dị là sống như thế nào?
a. Sống cầu kì, kiểu cách b. Sống phù hợp với điều kiện hoàn cảnh
c. Sống xa hoa lãng phí d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 2: Em hiểu thế nào là tính trung thực?
a. Luôn tôn trọng sự thật. b. Tôn trọng chân lí
c. Tôn trọng lẽ phải d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 3: Câu nói nào sau đây nói lên “Tôn sư trọng đạo”?
a. Biết ơn ông bà cha mẹ b. Biết ơn bà mẹ Việt Nam anh hùng
c. Biết ơn thầy cô d. Biết ơn người có công với cách mạng.
Câu 4: Sống đoàn kết tương trợ giúp con người:
a. Hoàn thành tốt công việc. b. Làm việc kéo dài thời gian
c. Làm việc gặp nhiều khó khăn d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 5: Các thành viên trong gia đình văn hoá luôn có nếp sống:
a. Cha mẹ hoà thuận, hạnh phúc b. Con cái ngoan hiền
c. Biết quan tâm giúp đỡ mọi người d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 6: Em hiểu thế nào là tự tin?
a. Tự quyết định công việc b. Không tránh việc nặng
c. Không nản lòng khi gặp việc khó d. Cả 3 ý trên đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Nêu mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật?
Câu 2: (1 điểm) Tôn sư là gì? Trọng đạo là gì?
Câu 3: (3 điểm) Đoàn kết tương trợ là gì? Nêu ý nghĩa?
Câu 4: (2 điểm) Nêu các tiêu chuẩn của gia đình văn hoá?

BÀI LÀM:

ĐÁP ÁN ĐỀ GDCD 7
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm