dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MT-ĐT-ĐA MÔN GDCD 6 HK I mien phi,tai lieu MT-ĐT-ĐA MÔN GDCD 6 HK I mien phi,bai giang MT-ĐT-ĐA MÔN GDCD 6 HK I mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 3:34:28 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 89
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MA TRẬN – ĐỀ GDCD 6
HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011

Mức độ
Đơn vị
kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Bài 12
1
0.5đ

2
3
1.5đ

Bài 131

1
0.5đ

2
1.5đ

Bài 14
1
0.5đ


12
2.5đ


Bài 15

1

1


Bài 18
1
0.5đ
1

2
1.5đ

Tổng điểm :
3

4

3

10
10đPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011
HUYỆN BA TƠ Môn: GDCD- Khối 6
----***--- Thời gian: 45 phút
( Không kể thời gian phát đề)

Trường: THCS Ba Xa Ngày kiểm tra:………………
Họ và tên:…………………… Lớp:………...Buổi………….
SBD:…………

ĐiểmLời phê của giáo viên
Người chấm bài
( Ký, ghi rõ họ và tên)
Người coi KT
( Ký, ghi rõ họ và tên )

ĐỀ CHÍNH THỨCI. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu ở phương án trả lời đúng:
Câu 1: Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?
a. 1987 b. 1988 c. 1989 d. 1990
Câu 2: Em hiểu thế nào là quyền sống còn?
a. Là quyền được sống.
b. Quyền được chăm sóc sức khỏe và học tập.
c. Quyền được nuôi dưỡng.
d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 3: Những việc là nào sau đây là quyền trẻ em?
a. Lợi dụng trẻ em để buôn ma túy.
b. Tạo việc làm cho trẻ em khó khăn.
c. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
d. Ở nhà chơi không đi học.
Câu 4: Trường hợp nào sau đây được gọi là công dân Việt Nam?
a. Người sinh ra tại Việt Nam. c. Bố và mẹ đều là người Việt Nam
c. Người có quốc tịch Việt Nam. d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 5: Tín hiệu giao thông nào sau đây cho phép được đi?
a. Đèn đỏ b. Đèn vàng
c. Đèn xanh d. Đèn đỏ và đèn vàng.
Câu 6: Theo em những trường hợp nào sau đây là đúng?
a. Nhặt được thư của bạn và mở xem.
b. Anh chị đọc thư của em nhưng chưa có sự đồng ý của em.
c. Bạn bè nghe trộm điện thoại của em.
d. Nhặt được thư trả lại người mất.II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: ( 1 điểm)
Theo em hiểu, công dân là gì? Dựa vào đâu để căn cứ?
Câu 2: (2 điểm)
Nêu ý nghĩa của việc thực hiện an toàn giao thông?
Câu 3: ( 3 điểm)
Trình bày quyền và nghĩa vụ học tập của công dân nói chung và của trẻ em nói riêng?
Câu 4: ( 1 điểm)
Em hãy nêu trách nhiệm của học sinh về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?
BÀI LÀM:ĐÁP ÁN GDCD 6
HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm.
Câu 1: Công ước