dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 9 HK II mien phi,tai lieu MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 9 HK II mien phi,bai giang MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 9 HK II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 3:31:24 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 31
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
HUYỆN BA TƠ Môn: Địa lí - Khối 9
----***--- Thời gian: 45 phút
( Không kể thời gian phát đề)
Trường: THCS Ba Xa Ngày kiểm tra:………………
Họ và tên:…………………… Lớp:………...Buổi………….
SBD:…………

ĐiểmLời phê của giáo viên
Người chấm bài
( Ký, ghi rõ họ và tên)
Người coi KT
( Ký, ghi rõ họ và tên )

ĐỀ CHÍNH THỨCHọc sinh làm bài trên tờ giấy này.
Câu 1: (1 điểm) Cho biết vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ? Nêu ý nghĩa của vị trí đó?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày đặc điểm dân cư- xã hội của vùng Đông Nam Bộ?
Câu 3: (1 điểm) Ngành công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ phát triển như thế nào?
Câu 4: (2 điểm) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế?
Câu 5: (1 điểm) Cho biết tình hình sản xuất nông nghiệp của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long?
Câu 6: (1 điểm) Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long có mấy trung tâm kinh tế? Kể tên?
Câu 7: (1 điểm) Vùng biển nước ta có bao nhiêu đảo và quần đảo lớn nhỏ? Kể tên các đảo lớn?
Câu 8: (1 điểm) Ngành khai thác và chế biến khoáng sản biển ở nước ta phát triển ở đâu?
BÀI LÀM: