dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 8 HK II mien phi,tai lieu MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 8 HK II mien phi,bai giang MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 8 HK II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 3:30:48 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 39
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
HUYỆN BA TƠ Môn: Địa lí - Khối 8
----***--- Thời gian: 45 phút
( Không kể thời gian phát đề)
Trường: THCS Ba Xa Ngày kiểm tra:………………
Họ và tên:…………………… Lớp:………...Buổi………….
SBD:…………

ĐiểmLời phê của giáo viên
Người chấm bài
( Ký, ghi rõ họ và tên)
Người coi KT
( Ký, ghi rõ họ và tên )

ĐỀ CHÍNH THỨCHọc sinh làm bài trên tờ giấy này.
Câu 1: (2 điểm) Trình bày đặc điểm dân cư khu vực Đông Nam Á?
Câu 2: (2 điểm) Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập ngày, tháng, năm nào? Nêu mục tiêu và nguyên tắc?
Câu 3: (1 điểm) Cho biết vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới?
Câu 4: (1 điểm) Trình bày lãnh thổ Việt Nam “phần đất liền”?
Câu 5: (1 điểm) Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam gồm mấy giai đoạn? Kể tên?
Câu 6: (1 điểm) Hãy chứng minh rằng: Việt Nam là một nước giàu tài nguyên khoáng sản?
Câu 7: (1 điểm) Cho biết tính đa dạng và thất thường của khí hậu Việt Nam?
Câu 8: (1 điểm) Nêu thực trạng và giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên rừng nước ta?
BÀI LÀM: