dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 7 HK II mien phi,tai lieu MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 7 HK II mien phi,bai giang MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 7 HK II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 3:30:13 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 46
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
HUYỆN BA TƠ Môn: Địa lí - Khối 7
----***--- Thời gian: 45 phút
( Không kể thời gian phát đề)
Trường: THCS Ba Xa Ngày kiểm tra:………………
Họ và tên:…………………… Lớp:………...Buổi………….
SBD:…………

ĐiểmLời phê của giáo viên
Người chấm bài
( Ký, ghi rõ họ và tên)
Người coi KT
( Ký, ghi rõ họ và tên )

ĐỀ CHÍNH THỨCHọc sinh làm bài trên tờ giấy này.
Câu 1: (1 điểm) Châu Mĩ có đặc điểm lãnh thổ như thế nào?
Câu 2: (1 điểm) Cho biết sự phân bố dân cư Bắc Mĩ?
Câu 3: (2 điểm) Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) thông qua năm nào? Các nước thành viên? Nêu mục đích và vai trò?
Câu 4: (1 điểm) Trình bày ngành công nghiệp của Trung và Nam Mĩ?
Câu 5: (2 điểm) Ngành kinh tế châu Đại dương phát triển như thế nào?
Câu 6: (1 điểm) Cho biết châu Âu có mấy môi trường tự nhiên? Kể tên?
Câu 7: (1 điểm) Vì sao châu Âu có sự đa dạng về: Tôn giáo, ngôn ngữ, văn hoá?
Câu 8: (1 điểm) Cho biết sự phát triển ngành nông nghiệp của khu vực Nam Âu?
BÀI LÀM: