dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 6,7,8,9 HK I mien phi,tai lieu MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 6,7,8,9 HK I mien phi,bai giang MT-ĐT-ĐA MÔN ĐỊA LÍ 6,7,8,9 HK I mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 3:29:11 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 140
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012
HUYỆN BA TƠ Môn: Địa lí - Khối 6
----***--- Thời gian: 45 phút
( Không kể thời gian phát đề)
Trường: THCS Ba Xa Ngày kiểm tra:………………
Họ và tên:…………………… Lớp:………...Buổi………….
SBD:…………

ĐiểmLời phê của giáo viên
Người chấm bài
( Ký, ghi rõ họ và tên)
Người coi KT
( Ký, ghi rõ họ và tên )

ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: (1 điểm) Cho biết vị trí của Trái đất trong hệ Mặt trời, hình dạng và kích thước của Trái Đất?
Câu 2: (1 điểm) Hãy nêu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ?
Câu 3: (1 điểm) Trái đất tự quay quanh trục theo hướng nào? Thời gian?
Câu 4: (1 điểm) Trái đất chuyển động quanh mặt trời hết một vòng là bao nhiêu lâu?
Câu 5: (2 điểm) Hãy cho biết nội lực và ngoại lực là gì? Cho ví dụ?
Câu 6: (1điểm) Em hãy cho biết núi là gì? Núi có mấy bộ phận?
Câu 7: (1 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy nêu khái niệm bình nguyên là gì?
Câu 8: (2 điểm) Đồi là gì? Hãy mô tả hình dáng, độ cao?
BÀI LÀM:ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ 6
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012

Câu 1: (1 điểm) Cho biết vị trí của Trái đất trong hệ Mặt trời, hình dạng và kích thước của Trái Đất?
Đáp án: - Trái đất nằm ở vị trí thứ 3 trong hệ mặt trời. (0.5 điểm)
- Trái đất có dạng hình cầu và kích thước rất lớn. (0.5 điểm)
Câu 2: (1 điểm) Hãy nêu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ?
Đáp án:
Ý nghĩa: Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực địa. (1 điểm)
Câu 3: (1 điểm) Trái đất tự quay quanh trục theo hướng nào? Thời gian?
Đáp án:
- Trái đất chuyển động quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. (0.5 điểm)
- Thời gian tự quay 1 vòng quanh trục là 24 giờ. (0.5 điểm)
Câu 4: (1 điểm) Trái đất chuyển động quanh mặt trời hết một vòng là bao nhiêu lâu?
Đáp án: Trái đất chuyển động quanh mặt trời hết một vòng là 365 ngày 6 giờ. (1 điểm)
Câu 5: (2 điểm) Hãy cho biết nội lực và ngoại lực là gì? Cho ví dụ?
Đáp án: : - Nội lực: Là những lực sinh ra ở bên trong Trái đất. 1 điểm
VD: Động đất, núi lửa.
- Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái đất.
VD: Dòng chảy, xói mòn, tác động của gió. 1 điểm
Câu 6: (1điểm) Em hãy cho biết núi là gì? Núi có mấy bộ phận?
Đáp án:
Núi là dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất. (0.5 điểm)
Núi gồm có 3 bộ phận: Đỉnh núi, sườn núi, chân núi. (0.5 điểm)
Câu 7: (1 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy nêu khái niệm bình nguyên là gì?
Đáp án: Bình nguyên là dạng địa hình thấp, có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, các bình nguyên được bồi tụ phù sa được gọi là châu thổ. (1 điểm)
Câu 8: (2 điểm) Đồi là gì? Hãy mô tả hình dáng, độ cao?
Đáp án:
- Đồi là dạng địa hình nhô cao. (0.5 điểm)
- Đồi có đỉnh tròn, sườn thoải, độ cao tương đối thường không quá 200m. (1.5 điểm)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012
HUYỆN BA TƠ Môn: Địa lí - Khối 7
----***--- Thời gian: 45 phút
( Không kể thời gian phát đề)
Trường: THCS Ba Xa Ngày kiểm tra:………………
Họ và tên:…………………… Lớp:………...Buổi………….
SBD:…………

Điểm