dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Một số đề kiểm tra toán 7 mien phi,tai lieu Một số đề kiểm tra toán 7 mien phi,bai giang Một số đề kiểm tra toán 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/20/2009 9:55:06 PM
Filesize: 0.19 M
Download count: 118
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Một số đề kiểm tra toán 7
đề 1
Câu 1: Tìm tất cả các số nguyên a biết
Câu 2: Tìm phân số có tử là 7 biết nó lớn hơn và nhỏ hơn
Câu 3: Trong 3 số x, y, z có 1 số dương, một số âm và một số 0. Hỏi mỗi số đó thuộc loại nào biết:
Câu 4: Tìm các cặp số (x; y) biết:

Câu 5: Tính tổng:
Câu 6: Cho tam giác ABC có Â < 900. Vẽ ra phía ngoài tam giác đó dựng hai đoạn thẳng AD vuông góc và bằng AB; AE vuông góc và bằng AC.
Chứng minh: DC = BE và DC BE
Gọi N là trung điểm của DE. Trên tia đối của tia NA lấy M sao cho NA = NM. Chứng minh: AB = ME và
Chứng minh: MA BC

đề 2
Câu 1: So sánh các số:
a.  & B =251
b. 2300 & 3200
Câu 2: Tìm ba số a, b, c biết a và b tỉ lệ thuận với 7 và 11; b và c tỉ lệ nghịch với 3 và 8 và 5a - 3b + 2c = 164
Câu 3: Tính nhanh: