dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mẫu Phiếu thông tin CBCCVC mien phi,tai lieu Mẫu Phiếu thông tin CBCCVC mien phi,bai giang Mẫu Phiếu thông tin CBCCVC mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/8/2017 5:07:43 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 13
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI PHIẾU 2C SƠ YẾU LÝ LỊCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Dùng cho triển khai dự án xây dựng CSDL quốc gia CBCCVC và CBCC cấp xã)

STT
Tiêu chí thông tin
Hướng dẫn kê khai

1
Họ và tên khai sinh
Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh; Ví dụ: NGUYỄN VĂN A.

2
Tên gọi khác
Là tên gọi khác hoặc bí danh khác đã dùng trong hoạt động cách mạng, trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật … (nếu có), nếu không có thì bỏ qua.

3
Sinh ngày
Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như trong giấy khai sinh.


Giới tính
Ghi giới tính của cán bộ, công chức là Nam hoặc Nữ.

4
Nơi sinh
Ghi tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) nơi cán bộ, công chức được sinh ra (ghi đúng như trong giấy khai sinh); nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi , nay là và ghi theo đơn vị hành chính hiện nay; Ví dụ: phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

5
Quê quán
Ghi nơi sinh trưởng của cha đẻ hoặc ông nội của cán bộ, công chức; trường hợp đặc biệt có thể ghi theo quê quán của mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng cán bộ, công chức từ nhỏ (nếu không biết rõ cha, mẹ đẻ); ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) và ghi theo đơn vị hành chính hiện nay; Ví dụ: xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

6
Dân tộc
Ghi rõ tên dân tộc của cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước như: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Ê đê, Kh’me ...

7
Tôn giáo
Cán bộ, công chức đang theo tôn giáo nào thì ghi tên tôn giáo đó như: Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cao đài, Hòa hảo … Nếu không theo tôn giáo nào, thì không được bỏ trống mà ghi là “Không”.

8
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Ghi đầy đủ, chính xác số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi cán bộ, công chức đăng ký hộ khẩu thường trú và ghi theo đơn vị hành chính hiện nay; Ví dụ: số nhà 123 ngõ 45 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; hoặc thôn Tam Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

9
Nơi ở hiện nay
Ghi đầy đủ, chính xác số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi cán bộ, công chức đang ở và ghi theo đơn vị hành chính hiện nay; Ví dụ: số nhà 123 ngõ 34 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; hoặc thôn Tam Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

10
Nghề nghiệp khi được tuyển dụng
Ghi rõ đã làm nghề gì để kiếm sống trước khi được tuyển dụng; Ví dụ: kỹ sư xây dựng, kế toán viên ...
Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình, thì ghi cụ thể là “không nghề nghiệp”.

11
Ngày tuyển dụng
Ghi rõ ngày, tháng, năm cán bộ, công chức có quyết định tuyển dụng.


Cơ quan tuyển dụng
Là cơ quan nhà nước đầu tiên ra quyết định tuyển dụng.

12
Chức vụ (chức danh) hiện tại
Ghi rõ chức vụ lãnh đạo, hoặc chức danh công việc chính được phân công đảm nhiệm về chính quyền (hoặc Đảng, đoàn thể), kể cả chức vụ kiêm nhiệm; Ví dụ: Phó Giám đốc Sở abc, Trưởng phòng abc, Bí thư chi bộ ...

13
Công việc chính được giao
Ghi cụ thể tên công việc chính được lãnh đạo phân công đảm nhiệm tại cơ quan, đơn vị ở thời điểm hiện tại.

14
Ngạch công chức (viên chức)
Ghi rõ tên ngạch công chức hoặc viên chức được bổ nhiệm ở thời điểm hiện tại; Ví dụ: Chuyên viên.


Mã ngạch
Ghi rõ mã số ngạch công chức (viên chức) được bổ nhiệm; Ví dụ: 01.003 (đối với chuyên viên).


Bậc lương
Ghi rõ bậc lương hiện tại; Ví dụ: 2/9.


Hệ số
Ghi rõ hệ số lương hiện tại tương ứng