dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ma Trận Đề Toán 6 KTHK II mien phi,tai lieu Ma Trận Đề Toán 6 KTHK II mien phi,bai giang Ma Trận Đề Toán 6 KTHK II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/24/2016 7:48:00 PM
Filesize: 0.15 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT PHAN RANG – THÁP CHÀM KIỂM TRA HỌC KỲ II NH: 2015 – 2016
TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH Môn kiểm tra: TOÁN 6 Tuần:35
Ngày nộp đề: 04.04.2016 Thời gian làm bài: 90 Phút.
NKT: ( Trong tuần 35 ) ( Không kể thời gian phát đề ).
A/ Mục tiêu:
1/ Làm cho học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học qua.
2/ Giúp cho học sinh biết Khai thác và Mở rộng những kiến thức đã học qua.
3/ Rèn luyện cho học sinh kỉ năng nhận biết và suy luận chính xác theo yêu cầu của bài toán.
4/ Rèn luyện cho học sinh kỉ năng tính toán khi vận dụng kiến thức vào bài tập thực tiển.
5/ Làm phát huy được tính tích cực hoạt động sáng tạo của học sinh trong bài làm kiểm tra học kỳ II.
6/ Nhằm đánh giá được quá trình truyền thụ và lĩnh hội kiến thức giữa thầy và trò trong học kỳ II.
B/ Hình thức: Tự luận.
C/ Ma trận đề:

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng
 Thấp
 Cao


1. Số học:


* Định nghĩa được hai phân số bằng nhau.
.Hoặc:
* Hai PS số đối nhau
Hoặc:
* Hai PS nghịch đảo nhau.

* Nhận diện được hai phân số bằng nhau, đối nhau, nghịch đảo nhau.
* Thông hiểu được cách biến đổi từ dạng:
PSHSSTP
PSTP%
* Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số cùng mẫu hoặc khác mẫu.
* Biết áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để thực hiện phép tính.
* Tìm x dạng giải phương trình.

* Tìm x dạng biến đổi HSSTPPSTP%
về cùng dạng phân số hoăc về cùng dạng số thập phân để thực hiện phép tính.* Số câu
* Số điểm
* ( %)
 1
0,5
5(%)
 1
0,5
5(%)
 4
4,0
40(%)
 1
1,0
10(%)
 7
6,0
60(%)

2.Hình học:
. * Định nghĩa được hai góc kề bù
Hoặc:
* Định nghĩa được tia phân giác của một góc.

* Biết vẽ được hai góc kề bù bất kỳ.
Hoặc:
* Biết vẽ tia phân giác của một góc bất kỳ khi biết được số đo của góc đó.
* Vẽ hình đúng theo yêu cầu của bài toán.
* Xác định được tia nằm giữa 2 tia còn lại.
* Vận dụng đẳng thức: (TQ).
hoặctùy theo yêu cầu bài toán.
* Hoặc: Tính được số đo của một góc ? Khi biết góc kề bù với nó đã cho trước số đo.

* Chứng minh được tia phân giác của một góc theo định nghĩa hoặc theo tính chất.
Hoặc:
* Biết chứng tỏ tia nằm giữa không phải là tia phân giác của góc đó.


* Số câu
* Số điểm
* ( % )
 1
0,5
5(%)
 1
0,5
5(%)
 3
2,5
25(%)
 1
0,5
5(%)
 6
4,0
40(%)

* T số câu
* T số điểm
* ( % )
 2
1,0
10(%)
 2
1,0
10(%)
 7
6,5
65(%)
 2
1,5
15(%)
 13
10,0
100(%)


* Giáo viên ra Ma trận đề: Nguyễn – Dũng.

PHÒNG GD & ĐT PHAN RANG – THÁP CHÀM KIỂM TRA HỌC KỲ II NH: 2015 – 2016
TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH Môn kiểm tra: TOÁN 6 Tuần: 35
Ngày nộp đề: 04.04.2016 Thời gian làm bài: 90 Phút.
NKT: (Trong tuần 35 ) ( Không kể thời gian phát đề ).

Đề:
(Đề này có..1..trang).
Bài 1:(1,0 điểm)
a/ Nêu định nghĩa hai phân số bằng nhau ?