dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ma trận đề 11 mien phi,tai lieu ma trận đề 11 mien phi,bai giang ma trận đề 11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/5/2011 9:45:17 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chủ đề (nội dung, chương)/ Mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ tháp
Vận dụng cấp độ cao

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

30% tổng số điểm = 3 điểm
67% tổng số điểm = 2 điểm


33% tổng số điểm = 1 điểm


Một số vấn đề mang tính toàn cầu

20% tổng số điểm = 2 điểm100% tổng số điểm = 2 điểmMột số vấn đề của châu lục và khu vực

50% tổng số điểm = 5 điểm

100% tổng số điểm = 5 điểm

điểm

100% tổng số điểm = 10điểm
5 điểm = 50%
2 điểm = 20%
3 điểm = 20%
1 điểm = 10%