dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Luật quốc tế mien phi,tai lieu Luật quốc tế mien phi,bai giang Luật quốc tế mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/14/2013 2:52:31 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC
27/08/lại phản to
October 17, 2007
Thành viên tuyển cử
Có 10 thành viên khác được bầu chọn bởi Đại hội đồng cho nhiệm kỳ hai năm (và không được bầu lại, phải nhường cho một nước khác trong khu vực mình), khởi đầu từ ngày 1 tháng 1. Mỗi năm có 5 vị trí bị thay thế. Các thành viên được chọn bởi những nhóm các quốc gia trong cùng một khu vực, rồi được phê chuẩn bởi Đại Hội đồng LHQ. Nhóm khu vực châu Phi chọn 2 thành viên; các nhóm Bắc/Nam Mỹ, Á châu và Tây Âu chọn 2 thành viên cho mỗi nhóm; và khu vực Đông Âu chọn cho mình 1 thành viên. Vị trí thứ mười được chọn luân phiên mỗi hai năm một lần giữa các nhóm Á châu, Phi châu mà hiện nay là Phi châu.

Tối ngày 16/10 (giờ Hà Nội), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) gồm 192 thành viên đã tiến hành bỏ phiếu bầu Việt Nam làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA).
Cùng với Việt Nam, Đại hội đồng LHQ còn bầu 4 nước khác trong số 7 ứng cử viên vào ghế không thường trực HĐBA, thay cho 5 thành viên mãn nhiệm ngày 31/12/2007 là Congo, Ghana, Peru, Slovakia và Qatar.
Sau 30 năm kể từ khi là thành viên chính thức LHQ (9/1977), Việt Nam sẽ lần đầu tiên trở thành 1 trong 15 thành viên HĐBA – cơ quan duy nhất của LHQ có đủ thẩm quyền đưa ra các quyết định buộc tất cả các thành viên khác phải tuân theo.
Từ ngày 1/1/2008, Việt Nam sẽ thay thế Qatar để thường trực tại LHQ, tham gia các cuộc họp khẩn cấp cùng 14 thành viên khác, nhằm đưa ra các quyết định bảo đảm hoà bình và an ninh quốc tế.
Việt Nam là thành viên không thường trực HĐBA với nhiệm kỳ 2 năm . Như nhiều thành viên khác của HĐBA, Việt Nam cũng sẽ xem xét tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế của LHQ. (Phong ngày 17/10/).

CL&ST xin giới thiệu với các bạn một số điểm khái quát về Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc như sau:

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là cơ quan chính trị quan trọng nhất và họat động thường xuyên của Hiệp , chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. Những nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua mà phù hợp với chương Liên Hiệp thì bắt buộc các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc phải thi hành. Hội đồng Bảo an không phục tùng hội đồng Liên Hiệp .
Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua với sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực là , , , và . Mỗi khi có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được thông qua do 1 nước thường trực bỏ phiếu chống, ta nói rằng nước đó .
Ngoài 5 thành viên thường trực, còn có các nước thành viên không thường trực. Từ Hội đồng Bảo an chỉ có 6 thành viên không thường trực nhưng con số này sau đó được mở rộng lên 10 thành viên với định mức cho mỗi khu vực như sau, , ,mỗi khu vực 2;: 1 và suất còn lại luân phiên giữa châu Phi và châu Á (hiện đang đến phiên của châu Phi). Các nước thành viên không thường trực được chia thành 2 nhóm với nhiệm kỳ 2 năm xen kẽ nhau, tức mỗi năm có 5 thành viên ra đi để nhường chỗ cho 5 gương mặt mới. Các thành viên hiện tại gồm ,, , , , hoà , , , và , trong đó 5 nước xếp đầu sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay.
Cùng với sự đổi thay của thế giới, Hội đồng Bảo an đang đứng trước yêu cầu phải “làm mới bản thân”, trong đó quy mô của số thành viên thường trực là một vấn đề gây tranh cãi. Theo một kế hoạch cải tổ được đề xuất gần đây, số thành viên thường trực có thể sẽ tăng thêm 5 quốc gia nữa, trong đó các ứng cử viên được đề cập nhiều nhất là , , , 1 quốc gia châu Phi (có thể là hoặc ). Gần đây, đại diện của một số quốc gia gợi ý rằng có thể 5 thành viên thường trực mới sẽ không được trao quyền phủ quyết. Những đề xuất trên vẫn còn nằm trong vòng tranh cãi.
Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an được triệu tập ngày tháng tại Church House, .
Thành viên
Thành viên của Hội