dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Lop 11- Chu De 1 ( Giao Thong Van Tai) mien phi,tai lieu Lop 11- Chu De 1 ( Giao Thong Van Tai) mien phi,bai giang Lop 11- Chu De 1 ( Giao Thong Van Tai) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/31/2008 11:00:51 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 32
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

TRƯỜNG THPT HOÀ ĐA Giáo Án Giáo Dục Hướng Nghiệp-11
Tháng 9
CHỦ ĐỀ 1:

TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ ĐỊA CHẤT

I. Mục Tiêu Bài Học: Giúp cho hs:
1. Biết đựoc vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải và ngành Địa chất. Trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề.
2. Tìm hiểu được những thông tin cần thiết của một số nghề hoặc chuyên môn thuộc 2 ngành Giao thông vận tải vàØĐịa chất trong giai đoạn hiện nay.
3. Có ý thức liên hệ với bản thân để chọn nghề và chủ động tìm hiểu thông tin nghề.
II. Nội Dung Cụ Thể:

Hoạt động gv -hs
Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1:
Thao tác:
-Gv giới thiệu chủ đề và nêu mục tiêu của chủ đề (căn cứ vào mục I để giới thiệu)
Hoạt động 2:
Tìm hiểu về vị trí, tầm quan trọng của ngành Giao thông vận tải và Địa chất trong xã hội.
Thao tác:
Hs chia 4 nhóm thảo luận theo vấn đề, sau đó trình bày ý kiến -> Gv chốt lại nội dung.
- Khi xã hội chưa có tàu hoả, ô tô, máy bay, tàu thuỷ thì người dân gặp những khó khăn như thế nào trong việc đi lại, vận chuyển hàng hoá? Cụ thể:
+ Vấn đề đi lại giữa các vùng miền như thế nào?
+ Vấn đề lưu thông hàng hoá thực hiện như thế nào?
+ Sẽ xảy ra những khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội


Hoạt động 3: Tìm hiểu thông tin một số ngành Giao thông vận tải.
Thao tác :
Hs chia 4 nhóm tìm hiểu về thông tin của một số nghề thuộc ngành ngành Giao thông vận tải.
Từng nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác bổ sung.
Giáo viên bổ sung và kết luận.


Hoạt động 4:
Tìm hiểu thông tin về một số nghề thuộc ngành Địa chất.
Thao tác:
- Hs chia 4 nhóm tìm hiểu về thông tin của một số nghề thuộc ngành Địa chất.
- Từng nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác bổ sung.
- Giáo viên bổ sung và kết luận.
Hoạt đông 5:
Hs liên hệ bản thân có yêu cầu và khả năng hay không đối với một số nghề.
Thao tác:
Giáo viên đưa ra một số nghề cơ bản của hai ngành và yêu cầu hs thảo luận:
trong những nghề đó, nghề nào thông dụng hơn?nghề nào có yêu cầu về nhân lực hơn?
Điều kiện làm việc của các nghề thuộc 2 ngành ấy có những khó khăn gì, có những yếu tố hấp dẫn nào?
Theo bản thân em nghề nào là phù hợp nhất? Vì sao em chọn nghề này?Hoạt động 6: giáo viên kết thúc buổi học bằng việc:
Tổng kết toàn bộ nội dung.
Nhận xét tinh thần, thái độ của lớp trong buổi học.
Dặn dò học sinh chuẩn bị cho chủ đề sau.

I. Vị trí và tầm quan trọng của ngành Giao thông vận tải và Địa chất trong xã hội.
1. về Giao thông vận tải:
- Giao thông vận tải luôn chiếm một vị trí quan trọng đối với mọi quốc gia.
-Giao thông vận tải là yếu tố không thể thiếu trong kế hoạch phát triển của nền kinh tế- xã hội.
- Giao thông vận tải tạo điều kiện tốt cho việc phát triển và giao lưu văn hoá giữa các vùng miền, nâng cao đới sống vật chất, tinh thần của toàn dân.
- Giao thông vận tải góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
=> Nhà nước luôn dành phần tương đối lớn vốn đầu tư cơ bản cho công trình giao thông và phương tiện giao thông.
2. về Địa chất:
-Có vị trí vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên cho đất nước.
- Góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
- Tiến hành điều tra cơ bản về địa chất môi trường, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, đô thị.
II.các nhóm nghề cơ bản của ngành Giao thông vận tải.
1. Nhóm nghề xây dựng công trình giao thông
Gồm những nghề sau:
Xây dựng công trình giao thông bộ: cầu, đường bộ,đường sắt.
Xây dựng những công trình giao thông cảng: cảng biển, cảng sông,cảng hàng không.
Xây