dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KTGKI- Toan -Lop3 mien phi,tai lieu KTGKI- Toan -Lop3 mien phi,bai giang KTGKI- Toan -Lop3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 9:47:41 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 87
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD - ĐT QUẢNG TRẠCH
Điểm
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 BA ĐỒN
Đọc:
Năm học:2011-2012

Họ và tên: ……………………………
Viết:
MÔN: TIẾNG VIỆT

Lớp: …3…..
Chung:
THỜI GIAN: PHÚT

I-Đọc thầm và làm bài tập:(4điểm)
1/ Đọc thầm bài: Hội vật (TV lớp 3, tập 2, trang 58)
2/ Làm bài tập:
Bài 1- Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1 (0,5 điểm): Vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất đông?


a) Vì Quắm Đen lăn xả vào ông Cản Ngũ.b) Vì người tứ xứ muốn xem tài ông Cản Ngũ.c) Cả hai ý trên đều đúng.


Câu 2 (0,5 điểm): Những chi tiết nào miêu tả cảnh tượng sôi động của hội vật?


a) Tiếng trống vật nổi lên dồn dập. Người tứ xứ đổ về như nước chảy.b) Người ta chen lấn nhau, quây kín quang sới vật, nhiều người phải trèo lên những

 cây cao gần đấy xem cho rõ.

c) Cả hai ý trên đều đúng.

 Câu 3 (0,5 điểm): Theo em vì sao ông Cản Ngũ thắng?


a) Vì ông may mắn.b) Vì ông biết dành sức, chờ khi đối phương đuối sức thì mới ra tay và chiến thắng dễ dàng.c) Vì ông khoẻ và đấu vật giỏi.


Câu 4 (0,5 điểm): Bộ phận được gạch dưới trong câu “Người tứ xứ đổ về như nước.” trả lời cho câu hỏi nào dưới đây?a) Ai?

b) Làm gì?

c) Thế nào?

Bài 2(1 điểm): Kẻ chân bộ phận trả lời câu hỏi Ai? trong câu văn sau
Người xem bốn phía xung quanh reo ồ cả lên.
Bài 3 (1 điểm): Gạch dưới sự vật được nhân hoá trong các câu thơ sau:
Chị mây vừa kéo đến
Trăng sao trốn cả rồi
Đất nóng lòng chờ đợi
Xuống đi nào, mưa ơi.

II.
1) Chính tả (Nghe – Viết): (15 phút)
Bài viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (Tiếng Việt lớp 3- Tập 2 - trang 65)
Viết đoạn: “ Sau khi đã về trời .......tưởng nhớ ông. ”