dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KT HKII GDCD8 mien phi,tai lieu KT HKII GDCD8 mien phi,bai giang KT HKII GDCD8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/14/2010 6:58:20 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên : bài kiểm tra cuối hkII
Lớp : 8 Môn :GDCD
Điểm
Lời nhận xét của thầy ( cô ) giáo

Phần I / Trắc nghiệm ( 4 điểm )
Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất ở các câu sau :
Câu 1 / Hiến pháp và pháp luật do cơ quan nào của Nhà nước ta đặt ra ? :
A – Hội đồng nhân dân tỉnh. B – Chính phủ . C – Quốc hội .
Câu 2 / Lao động tự giác và sáng tạo là ? :
A – Không đợi nhắc nhở , không do áp lực .
B – Luôn luôn suy nghĩ, cải tiến, tìm tòi cái mới, cách giải quyết mới có hiệu quả và chất lượng hơn.
C – Cả A và B . D – Không có ý nào đúng .
Câu 3 / Công dân có nghĩa vụ gì trong gia đình ? :
A – Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng , chăm sóc , giáo dục, tôn trọng , đối xử bình đẳng với con cái .
B – Ông bà có trách nhiệm trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng , giáo dục, đối xử bình đẳng với con cháu .
C – Con cháu phải yêu quý, kính trọng , biết ơn , chăm sóc , nuôi dưỡng ông bà , cha mẹ .
D – Cả A , B và C .
Câu 4 / Công dân – học sinh phải làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội ? :
A – Sống tự do , thoải mái không cần phòng bị gì cả .
B – Sống giản dị , lành mạnh , biết giữ mình , giúp bạn , tuân theo những quy định của pháp luật .
C– Không có ý nào đúng .
Câu 5 / Em hiểu gì về HIV/ AIDS ? :
A – Là một đại dịch nguy hiểm . B – Là căn bệnh không có thuốc chữa trị có hiệu quả .
C – Là căn bệnh đã có thuốc chữa trị có hiệu quả . D – A và B đúng . E – cả A và C đúng .
Câu 6 / Theo em trong các loại sau loại nào có thể gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội ?
A – Bom , mìn , súng , đạn các loại . B – Thuốc diệt chuột , thuốc trừ sâu , thuỷ ngân .
C – Kim loại thường , lương thực . D – Chỉ A và C đúng . E – A và B đúng .
Câu 7 / Quyền sở hữu tài sản gồm mấy quyền ? :
A – Hai . B – Ba . C – Bốn .
Câu 8 / Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận ở những nơi nào ? :
A – Qua báo chí , tuyền thanh , truyền hình . B – Qua các cuộc họp ở xóm , xã , trường lớp .
C – Góp ý qua đại biểu đại diện nhân dân các cấp . D – Không có ý nào . E – Cả A , B , C
Phần II / Tự luận ( 6 điểm )
Câu1 / Em sẽ làm gì khi thấy có người đốt rừng làm nương rẫy ? ( 2 điểm )
Câu2 / Cho tình huống sau :
Trên đường đi học về , em gặp một nhóm bạn trai cùng trường đang bị một nhóm thanh niên xấu rủ rê ăn cắp xe đạp của các bạn trong trường để hút hít ma tuý .
Em sẽ làm gì trong tình huống đó ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………