dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KT HKII GD9 mien phi,tai lieu KT HKII GD9 mien phi,bai giang KT HKII GD9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/10/2013 4:58:50 AM
Filesize: 0.10 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THCS THUNG NAI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN GDCD 9
Năm học 2012 -2013
A. MA TRẬN RA ĐỀ :

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
VD thấp
VD cao
Cộng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
Nhận biêt hành vi vi phạm về kinh doanh


- Khái niệm, tác dụng…- Xử lí tình huống


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:%
Số câu : 1
Số điểm:0.25
2, 5%


Số câu : 1
Số điểm: 3
30%Số câu : 1
Số điểm:1
10%
 3 câu 4.25đ 42,5%

2.Quyền và nghĩa vụ …. hôn nhân
Quy định của pháp luật về hôn nhân

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:%
Số câu : 2 Số điểm:0.5
5%2 câu 0.5đ 5%

3.Quyền tham gia quản lí NN và XH
Nhận biết về quyền


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:%
Số câu:1
Số điểm:0.25
2, 5%1 câu 0.25đ 2,5%

4.Vi phạm pháp luật và…


Hiểu về các hành vi vi phạm.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:%


Số câu : 3
Số điểm:1.5 15%

3 câu
1.5đ 15%

5.Quyền và nghĩa vụ lao động…
Nhận biết về biểu hiện của quyền
Hiểu, liên hệ bản thân
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:%
Sốcâu:2
Số điểm:0.5
5%
Số câu :1
Số điểm:3 30%


 3câu
3.5đ 35%

Tổng số
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

6 câu
1.5đ
15%


3 câu
1,5đ
15%

1 câu
3 đ
30 %


1 câu
3 đ
30%


1 câu
1 đ
10%

12 câu
10 đ
100%

TRƯỜNG THCS THUNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN GDCD 9
Năm học 2012 -2013 ( Thời gian: 45 phút )
I. TRẮC NGHIỆM(3 điểm). Chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất trong các câu từ 1 đến 8:
Câu 1: Độ tuổi được kết hôn theo quy định của pháp luật là:
Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. B. Nam từ 22 tuổi trở lên, nữ từ 20 tuổi trở lên.
C. Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên. D. Nam nữ từ 20 tuổi trở lên.
Câu 2: Hành vi nào sau đây là thực hiện đúng Luật Hôn nhân gia đình năm 2000?
Cưỡng ép li hôn, tảo hôn. B. Bạo hành gia đình.
C. Vợ chồng tôn trọng danh dự, nhân phẩm, nghề nghiệp của nhau.
D. Người đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.
Câu 3: Hành vi nào sau đây là vi phạm quy định của Nhà nước về quyền tự do kinh doanh?
Kê khai đúng số vốn. C. Kinh doanh đúng những mặt hàng ghi trong giấy phép.
Nộp thuế đúng quy định. D. Buôn bán hàng giả, hàng nhập nhập lậu.
Câu 4: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội của mình:
Người từ đủ 14 tuổi trở lên. C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.
Người từ đủ 16 tuổi trở lên. D. Không phân biệt độ tuổi.
Câu 5: Quyền nào sau đây là quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội?
Quyền tự do tín ngưỡng. B. Quyền tự do kinh doanh.
C. Quyền lao động. D.Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.