dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an KT HKI GDCD 9 mien phi,tai lieu KT HKI GDCD 9 mien phi,bai giang KT HKI GDCD 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/14/2009 7:13:51 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Đề kiểm tra học kì I
Môn : GDCD 9 Thời gian: 45’
Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đầu mỗi câu trả lời đúng:
Câu 1: Những việc làm nào sau đây thể hiện đức tính chí công vô tư?
Làm việc vì lợi ích chung
Giải quyết công việc công bằng
Chỉ chăm lo lợi ích của mình
Dùng tiền bạc của cảI của Nhà nước cho việc cá nhân.
Câu 2: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:
Người tự chủ luôn hành động theo ý mình.
Cần biết điều chỉnh thái độ, hành vi của mình trong các quá tình huống khác nhau.
Người có tính tự chủ không quan tâm quan tâm đến hoành cảnh và đối tượng giao tiếp.
Cần giữ thái độ ôn hoà, từ tốn trong giao tiếp với ngưới khác.
Câu 3: Câu tục ngữ nào sau đây nói về truyền thống dân tộc:
Nuôi lợn ăn cơm nằm , nuôi tằm ăn cơm đứng.
Tôn sư trọng đạo
Chim có tổ, người có tông.
Uống nước nhớ nguồn.
Câu 4: Nối nội dung của cột A với cột B sao cho phù hợp:
Cột A
Cột B

1- WHO
a- Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới

2- A SEAN
b- Tổ chức y tế thế giới

3- FAO
c- Hiệp hội các nước Đông Nam á

Tự luận:
Câu 1: Em hiểu thế nào về chiến tranh? Hoà bình?
Chúng ta cần làm gì để bảo vệ hoà bình?
Câu 2: Thế nào là năng động? Sáng tạo?
Em hãy nêu những biểu hiện và tấm gương tiêu biểu về tính năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, cuộc sống.
Học sinh cần phải làm gì để rèn luyện tính năng động, sáng tạo.