dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiemtra ds c3 mien phi,tai lieu kiemtra ds c3 mien phi,bai giang kiemtra ds c3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/25/2016 3:54:37 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 22
Tiết 44
Ngày dạy :
Kiểm tra 45 phút

Chương III: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Mục tiêu :
1). Kiến thức :
- Hiểu khái niệm nghiệm và tập nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn cùng với minh họa hình học của chúng.
- Nắm được các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương pháp thế và phương pháp cộng đại số
2). Kỹ năng :
- Giải phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
- Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
3). Thái độ : Làm bài nghiêm túc
Ma trận:
Cấp độ

Tên
chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Thực tế


1.Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Giải đươc hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc cộng đại sốSố câu
Số điểm - Tỉ lệ %

2
4,0- 40%


2
4điểm - 40 %

2.Xác định sô nghiệm của hệ phương trìnhVận dụng các phương pháp giải hệ phương trình tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất hoặc vô nghiệm hoặc vô số nghiệm.


Số câu
Số điểm - Tỉ lệ %


1
2,0 -20%

1
2điểm 20%

3. Ứng dụng hệ phương trình để giải toán


Xác định hệ số a, b của đường thẳng hoặc xác định m, n để đa thức thỏa mãn điều kiện cho trước


Số câu
Số điểm - Tỉ lệ %


1
2,0-20%

1
2điểm 20%

4. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình


Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình


Số câu
Số điểm - Tỉ lệ %1
2,0-20%
1
2điểm 20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

 2
4,0 - 40%
3
6,0 -60 %
5-
10 -100%


Trường THCS Vĩnh Khánh
Họ và tên học sinh: ………………………………...
Lớp: ………………………………………………..
KIỂM TRA MỘT TIẾT
ĐẠI SỐ LỚP 9
Ngày…….tháng…….năm 2016

ĐIỂM

Lời phê

Đề 1
Câu 1:( 4,0 điểm) Giải hệ phương trình sau:

Câu 2 (2 điểm): Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm: 
Câu 3: (2điểm) :Xác định a, b để đồ thị hàm số y=ax+b đi qua hai điểm  và .
Câu 4: (2 điểm) : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 140m. Ba lần chiều rộng lớn hơn chiều dài là 10m. Tính diện tích mảnh vườn đó.
HếtTrường THCS Vĩnh Khánh
Họ và tên học sinh: ………………………………...
Lớp: ………………………………………………..
KIỂM TRA MỘT TIẾT
ĐẠI SỐ LỚP 9
Ngày…….tháng…….năm 2016

ĐIỂM

Lời phê

Đề 2
Câu 1:( 4,0 điểm) Giải hệ phương trình sau:

Câu 2 (2 điểm): Tìm m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm: 
Câu 3: (2điểm) :Xác định a, b để đường thẳng ax – 8y= b đi qua hai điểm  và .
Câu 4: (2 điểm) : Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 340m. Ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng là 20m. Tính diện tích sân trường đó.
Hết

Trường THCS Vĩnh Khánh
Họ và tên học sinh: ………………………………...
Lớp: ………………………………………………..
KIỂM TRA MỘT TIẾT
ĐẠI SỐ LỚP 9
Ngày…….tháng…….năm 2016

ĐIỂM

Lời phê

Đề 3
Câu 1:( 4,0 điểm) Giải hệ phương trình sau:

Câu 2 (2 điểm): Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất: 
Câu 3: (2điểm) :Xác định a, b để đường thẳng ax + by= 5 đi qua hai điểm  và .
Câu 4: (2 điểm) : Một miếng ruộng hình chữ nhật có chu vi 950m. Hai lần chiều dài bé hơn năm lần chiều rộng là 58m. Tính diện tích miếng ruộng đó.
HếtĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
Điểm

1