dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kiem tra toan 1 mien phi,tai lieu Kiem tra toan 1 mien phi,bai giang Kiem tra toan 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/14/2013 8:46:43 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
phòng gd-đt thanh oai
trường tiểu học đỗ động
đề kiểm tra định kì lần 1
Năm học 2008-2009
Môn toán - lớp 1
Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên.............................................................
Lớp......................................................

Điểm...............................................
GV chấm: GK1:...........................
GK2:....................................


Bài 1: Viết:
a) Viết các số từ 0 đến 10 là:.....................................................................................................................
b) Viết theo mẫu:


3 ............ ................ ............ ............
Bài 2: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:
a) 3............2
2.............3
b) 0..............4
2.............2
 c) 2 + 3...........4
5 + 0............2 + 3


Bài 3: Viết các số 8; 3; 5; 2; 9 .
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .................................................................................................................
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ..................................................................................................................
Bài 4:
- Hình bên có mấy hình tam giác ?
Trả lời:....................................................................................
...............................................................................................Bài 5: Tính:

a) 1 + 3 =..............

b) 2
+
2

4 + 0 =................

0
+
5
 0 + 3 =...............

4
+
1
 2 + 1 + 2 =.............

3
+
2

=
5
=
5

Bài 6: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng
..