dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiem tra lich sử 6 mien phi,tai lieu kiem tra lich sử 6 mien phi,bai giang kiem tra lich sử 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/24/2015 10:14:23 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ YÊN BÁI
TRƯỜNG THCS TÂN THỊNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ; NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN : LỊCH SỬ LỚP 6
Thời gian làm bài 45 Phút
I.Ma trận đề

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Điểm

Câu 1 : Chương III+IV


HS biết kể tên các cuộc KN lớn thời kì Bắc thuộc

Rút ra ý nghĩa lịch sử từ các cuộc KN


Số câu :1
Số điểm: 4
Tỉ lệ :40%
Số câu : 0,5
Số điểm : 3
Tỉ lệ : 30%

Số câu : 0,5
Số điểm:1
Tỉ lệ :10%

S.câu:1
SĐ:4
Tỉ lệ:40%

Câu 2: Chương IV

Nguyên nhân LS ,ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng
Nhận xét đánh giá về chiến thắng Bạch Đằng


Số câu : 1
Số điểm : 4
Tỉ lệ : 40%


Số câu :0,5
Số điểm :3
Tỉ lệ :30%
Số câu : 0,5
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
Số câu :1
S điểm :4
TL:40%

Câu 3: Chương III+IV


HS hiểu nội dung hơn 1000 năm đấu tranh giành đọc lập


Số câu : 1
Số điểm : 2
Tỉ lệ : 20%

Số câu : 1
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20%


Số câu :1
Sđiểm: 2
TL: 20%

T.số câu: 3
T.điểm : 10
Tỉ lệ : 100%
Số câu : 0,5
Số điểm : 3
Tỉ lệ : 30%
S.câu :1
Sđiểm : 2
Tỉ lệ :20%
Số câu :1
Sđiểm : 4
Tỉ lệ : 40%
Số câu: 0,5
Số điểm :1
Tỉ lệ : 10%
Số câu :3
Sđiểm: 10
TL:100%


Đề kiểm tra học kỳ II
Môn lịch sử: Lớp 6-thời gian 45 phút ( Không kể giao đề)

Câu 1:
- Kể tên các cuộc khởi nghĩa và kháng chiến lớn trong thời kỳ Bắc thuộc ? Ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi và kháng chiến đó ?

Câu 2 : Tại sao nói chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là chến thắng vĩ đại của dân tộc ta ? Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Câu 3: Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta những gì ?Đáp án - biểu điểm

Câu1 : 4 điểm
Các cuộc khởi nghĩa và kháng chiến lớn trong thời kỳ Bắc thuộc (3đ):
-Khởi nghĩa hai bà Trưng ( năm 40)
-Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)
-Khởi nghĩa Lí Bí (542-602)
-Triệu Quang Phục giành lại độc lập (550)
-Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (Năm 722)
-Khới nghĩa Phùng Hưng(776-791)
-Khởi nghĩa Khúc Thừa dụ (905)
-Khởi nghĩa lần 1 chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ (năm 930-931)
-Kháng chiến chống Nam Hán lần 2 và chiến thắng Bạch Đằng (938) của Ngô Quyền .
( Kể đủ tên 9 cuộc khởi nghĩa và kháng chiến đạt 2 đ ; nêu được đúng các mốc lịch sử đạt 1đ)
-Ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa đó (1đ) :
Đây là những cuộc khởi nghĩa và kháng chiến tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc đã nói lên tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của cha ông trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược các triều đại phong kiến phương Bắc để giành chủ quyền dân tộc và kết thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) đã khẳng định nền độc lập hoàn toàn của dân tộc.
Câu 2 : (4 điểm )
Nói ,trận Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì :
Đây là lần thứ 2 nhà Nam Hán đem quân sang xâm lược nước ta, với chiến thắng này ,nhân dân ta đã đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn phong kiến Phương Bắc, khẳng định nền độc lập của dân tộc, chiến thắng Bạch Đằng mở ra thời kì độc lập lâu dài của Tổ quốc - 1đ.
Nguyên nhân thắng lợi :
+ Do sức mạnh đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm của toàn dân .
+ Do