dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiem tra hoc ki 1 tin 6(2016_2017) moi nhat mien phi,tai lieu kiem tra hoc ki 1 tin 6(2016_2017) moi nhat mien phi,bai giang kiem tra hoc ki 1 tin 6(2016_2017) moi nhat mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/16/2016 6:24:15 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 29
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LĂK
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TIN 6 NĂM HỌC 2016-2017


Tiết 35 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh
- Biết khái niệm ban đầu của thông tin và dữ liệu, hiểu được cấu trúc sơ lược của máy tính điện tử. Biết một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử. Sơ lược về hệ điều hành. Cách tổ chức thông tin trong máy tính.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết một số bộ phận của máy tính cá nhân, biết cách bật/tắt máy tính
- Làm quen với bàn phím và chuột
- Cách tạo các tệp tin và thư mục. Xem, sửa, xóa, tạo mới, đổi tên thư mục và tệp tin.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, trung thực trong giờ làm bài kiểm tra.
4. Ma trận đề.
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Thông tin và tin học
Biết biểu diễn thông tin là gì?
Hiểu các hoạt động thông tin của con người đều cần máy tính
 Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%

1
0.5đ
5%

2

10%

Thông tin và biểu diễn thông tin

Hiểu biểu diển thông tin dưới dạng văn bản
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
0,5đ
5%

1
0.5đ
5%

Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Biết em có thể sử dụng máy tính vào những việc gì

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%1
0.5đ
5%

Phần mềm học tập
-Biết các phím cơ sở của bàn phím
Hiểu các thao tác với chuột
số câu
số điểm
%
1
0,5đ
5%

1
0.5đ
5%

2

10%

Vì sao cần có hệ điều hành
Biết vai trò của hệ điều hành

 số câu
số điểm
%
1
0.5đ
5%1
0.5đ
5%

Tổ chức thông tin trong máy tính
Hiểu 1 thư mục có thể chứa bao nhiêu tập tin

Biết cách đổi tên thư mục và xóa thư mục
Xác định được thư mục gốc, thư mục mẹ, viết đường dẫn đến thư mục và tệp tin


 số câu
số điểm
%
1
0.5đ
5%
1

20%

1

30%
3
5.5đ
55%

Hệ điều hành Windows
Biết các biểu tượng của màn hình làm việc chính
Hiểu phần mềm windows là phần mềm hệ thống
 số câu
số điểm
%
1
0.5đ
5%

1
0.5đ
5%
2

10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
6

30%
4

20%
1

20%
1

30%
12
10đ
100%


TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Họ và tên…………………………….Lớp 6… Môn: Tin học (2016 – 2017)

Đề: 601
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất.
Câu 1: Đâu là biểu diễn thông tin dưới dạng văn bản:
A. Hình vẽ trong sách, báo. B. Bảng nội quy của trường
C. Tiếng trống trường vào giờ ra chơi. D. Bảng đồ trong sách giáo khoa.
Câu 2: Hai phím có gai trên hàng phím cơ sở của bàn phím là:
A. J và F; B. F và O