dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiem tra hk 1 mien phi,tai lieu kiem tra hk 1 mien phi,bai giang kiem tra hk 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/17/2011 10:00:21 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ tên :.....................................................
Lớp :...........

Đề kiểm tra gdcd 7 HKI
Thời gian:45 ’- Không kể thời gian giao đề
Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
* Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng (1 điểm)
Câu tục ngữ nào dưới đây thể hiện tính giản dị?
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Lá lành đùm lá rách.
Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại.
Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự trọng?
Xấu hổ vì bố đạp xích lô.
Thà bị điểm kém không quay cóp trong giờ kiểm tra.
Luôn giấu bố mẹ điểm kém.
Luôn giấu dốt Tính trung thực thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
Làm hộ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
Giấu lỗi của bạn để bảo vệ bạn.
Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi .
Hay nói quanh co.
Lòng tự trọng thể hiện ở câu tục ngữ:
chiều nào xoay chiều đấy.
Chết vinh còn hơn sống nhục.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Lá lành đùm lá rách.
*Điền từ vào chỗ trống
Điền từ còn thiếu vào chỗ ba chấm (....) (2 điểm)
a. Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân, (1. trong mọi việc, dám tự quyết định và (2. một cách chắc chắn, không hoang mang dao động.
b. Tự tin giúp con người có thêm sức mạnh, (3……………………) và sáng tạo, làm nên sự nghiệp lớn. Nếu (4. con người trở nên yếu đuối, bé nhỏ.

II. Phần tư luận (5 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Lòng tự trọng là gì ?
Bản thân em đã rèn luyện tính tự trọng của mình bằng những việc làm cụ thể gì?
Câu 2 ( 2 điểm)
1. Tục ngữ có câu : ‘ương người như thể thương thân‘’
-Câu tục ngữ trên nói đến phẩm chất đạo đức nào?
2. Tìm ca dao, tục ngữ nói về lòng tự trọng. (ít nhất là 2 câu)

III. Bài tập : (2 điểm)
Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn học giỏi, còn Hưng lại học kém toán, mỗi khi có bài tập về nhà là Tuấn lại làm hộ Hưng để Hưng khỏi bị điểm xấu. Em có tán thành việc làm của Tuấn không? Vì sao?


Biểu điểm và đáp án : (đề 1)
I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
* Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng (1 điểm)
Câu
1
2
3
4

Đáp án
A
B
C
B

 ( Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm )
Câu 5 : ( 2 điểm ) đ iền từ còn thiếu vào chỗ ba chấm (....)
a. Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân,1.chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và 2. hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động.
b. Tự tin giúp con người có thêm sức mạnh, 3. nghị lực và sáng tạo, làm nên sự nghiệp lớn. Nếu 4. không tự tin con người trở nên yếu đuối, bé nhỏ.
II. Phần tư luận