dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiem tra 1 tiet lop 9 mien phi,tai lieu kiem tra 1 tiet lop 9 mien phi,bai giang kiem tra 1 tiet lop 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/5/2016 10:14:37 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn Tiết 9
Ngày giảng:
9A….........
9B….........
9c………
Kiểm tra 1 Tiết
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH
I.Mục tiêu.
1.Kiến thức:
- Biết chọn hình dạng túi phù hợp
- Biết cách sắp xếp bố cục cân đối, hợp lí
2.Kỹ năng:
- Tạo dáng được túi xách và chọn hoạ tiết trang trí phù hợp.
-Màu sắc hài hoà.
3.Thái độ:
- Hoàn thành một bài vẽ màu sắc hài hoà có đậm, có nhạt.
II.Chuẩn bị.
1.Giáo viên;
- Đề, đáp án biểu điểm
+Thực hiện đúng nội qui, qui chế bài kiểm tra.
+Không gợi ý hay can thiệp trực tiếp vào bài vẽ của học sinh.
+Hết thời gian làm bài nhắc nhở HS ghi rõ họ và tên, lớp, thu bài đúng qui định.
2.Học sinh:Chuẩn bị dụng cụ học tập đày đủ.
III. Phương pháp
Thực hành.
IV. Tiến trình giờ dạy - giáo dục
1.Ôn định tổ chức:
8a.........................8b.......................................
2. Kiểm tra đồ dùng cho tiết kiểm tra

MA TRẬN BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT (định kì)

Nội dung kiến thức (Mục tiêu)
Nhận biết ( Mô tả yêu cầu cần đạt)
Vận dụng thấp
( Mô tả yêu cầu cần đạt)
Vận dụng ơ mức độ thấp
Vận dụng cao
( Mô tả yêu cầu cần đạt)
Năng lực có thể hình thành
Tổng cộng

Sắp xếp bộ cục mảng hình

Biết trang Túi xách tròn, sắp xếp được mảng chính phụ trên hình trang trí(0,5 điểm)
Biết trang trí Túi xách ,sắp xếp mảng chính phụ cân đối thuận mắt (0,5 điểm)
 Biết trang trí đương diềm,sắp xếp mảng chính phụ cân đối, rõ ràng, trọng tâm(1 điểm)
Năng lực sắp xếp bố cục bài vẽ trong tương quan
2 điểm = 20%

Màu sắc họa tiết
Tìm được nhóm hoạ tiết phù hợp với hình trang trí (0,5 điểm)

-Phối hợp các gam màu với nhau,có đậm có nhạt,rõ trọng tâm
- Sắp xếp được hoạ tiết theo mảng hình(0,5 điểm)
- Màu sắc đẹp,đậm nhạt phong phú.Biết phối hợp các màu.Tạo hoà sặc riêng
- Hoạ tiết đẹp,hấp dẫn, mang tính trang trí cao.(1 điểm)
Năng lực quan sát, khám phá đối chiếu và năng lực cảm thụ thẩm mĩ.
2 điểm = 20%

Tính sáng tạo


Tự trang trí được Túi xách theo ý thích(1 điểm)
Bài trang trí mang phong cách sáng tạo riêng ,độc đáo,hấp dẫn(2điểm)
- Năng lực thực hành sáng tạo
2 điểm = 20%

Tính ứng dụng

Trang trí được một Túi xách (0,5 điểm)
Vận dụng hình trang trí vào Túi xách (1điểm)
Vận dụng khéo léo những hình trang trí, trang trí ứng dụng trong cuộc sống(1,5điểm)


- Năng lực biểu đạt
3 điểm = 30%Tổng
0,5 điểm
1 điểm
 3 điểm
 5,5 điểm

10 điểm = 100% Đạt


 15%
 85 %3. Giảng bài mới
Đề bài: Vẽ trang trí –Tạo dáng và trang trí túi xách
Đáp án - Biểu điểm

NỘI DUNG
ĐIỂM

1, Biết chọn hình dạng túi phù hợp
Đạt

2 Biết cách sắp xếp bố cục cân đối, hợp lí


3, Màu sắc hài hoà


4, Chuẩn bị giấy A4 đúng quy định.


Nếu chọn hình dạng túi không phù hợp với khả năng.
CĐ

 Sắp xếp các mảng chính, mảng phụ chưa hợp lí.


Màu sắc chưa hài hoà


+Chuẩn bị giấy không đúng quy định.


, đề. 4. Củng cố
Yêu cầu học sinh nộp bài
Gv nhận xét đánh giá ý thức học tập của lớp qua tiết kiểm tra, khen ngợi những cá nhân có ý thức làm bài tốt, đầy đủ dụng cụ học tập.
5. Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị bài sau
Chuẩn bị bài tiếp theo
V. Rút kinh nghiệm;
- Thống kê điểm
- Nhận xét về bài làm của HS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................